Chemische Milieu Analyse Water

Intertek voert chemische milieu analyses uit aan water. De identificatie en kwantificering van milieu verontreinigende stoffen vindt plaats met gevalideerde chemisch-analytische methodes.

Industrie, landbouw en particuliere huishoudens zijn verantwoordelijk voor de vervuiling van het oppervlakte-, grond- en drinkwater. Een grote verscheidenheid aan chemische stoffen, zoals geneesmiddelen, hormonen, röntgencontrastmiddelen, bestrijdingsmiddelen, brandvertragers, enz., is reeds aangetoond in water. Om de blootstelling en risico’s te beperken reguleert de overheid de bescherming van het milieu door milieuwetgeving

Het wordt tevens gebruikt voor het lozen van milieuvervuilende stoffen beperkt door strengere regelgeving en het innen van milieubelastingen. Dit is een van de aanbevelingen van de ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD) m.b.t. de waterkwaliteit.

Intertek heeft als onafhankelijk laboratoriumorganisatie een ruim aanbod aan chemische, biologische en fysische analyses. Omvangrijke opdrachten en nieuwe ontwikkelingen worden projectmatig aangepakt om doelgericht, efficiënt en kwaliteitsvol resultaten te leveren. 

Intertek verzorgt het gehele traject van de monstername- tot analyse services evenals gerelateerd advies. Wij leveren het benodigd verpakkingsmateriaal en conserveringsmiddel (indien vereist), voeren we de monstername uit en zorgen voor gekoeld transport van de monsters. In het laboratorium worden de verontreinigingen, die vaak in zeer lage concentraties (ppt – ppb) aanwezig zijn bepaald.

Analysetechnieken die wij gebruiken voor de kwantificering van milieupolluenten in water zijn onder meer: GC-ECD, PTV-GC-MS, Purge and Trap GC-MS en LC-MS-MS.

Type milieu verontreinigende stoffen omvatten o.a::

  • Prioritaire stoffen conform de milieukwaliteitsnormen (MKN)
  • Geneesmiddelen
  • Hormonen
  • Röntgencontrastmiddelen
  • Brandvertragers
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Vluchtige verbindingen
 
Need help or have a question? +31 88 126 8888

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888