Intertek (www.intertek.com)

Artikel veilig plonzen met verbeterde blauwalg detectie

Tijdens warme zomerdagen kunnen we een frisse duik wel waarderen. Maar is de lokale zwemvijver wel zo fris?  Lees het artikel uit Kennislink.

Intertek wint 4- jarig RWS zwemwatercontact

Rijkswaterstaat heeft een contract van 4 jaar voor het monitoren van natuurlijke zwemwateren in Nederland in het beheersgebied van Rijkswaterstaat aan Intertek gegund. Lees het Persbericht.

Analytische Chemie

Onze laboranten beschikken over een breed scala moderne analytische technieken, wij leveren o.a.; kwaliteitsanalyses conform (inter)nationale en inhouse methodes, methodeontwikkeling,  probleemoplossing en foutenanalyse.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Veiligheid en Milieu

Laboratoriumdiensten en advies op het gebied van arbeidshygiëne, veiligheid en milieu.

Intertek levert expertise en analyses ter ondersteuning van bedrijven bij de uitvoering van metingen en projecten op het gebied van arbeidshygiëne, industriële veiligheid en het milieu. Intertek heeft jarenlange ervaring op deze gebieden en beschikt over de juiste kwalificaties om ondersteuning te verlenen aan allerlei industrieën.

Onze diensten omvatten analyses, veldmetingen, veiligheidsmetingen en advies voor de gebieden arbeidshygiëne, bodem, water en emissie. Intertek experts beschikken over jarenlange ervaring en kennis op het gebied van milieu en arbo en beschikking tevens over moderne laboratoria.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Veiligheid en Milieu.