Toxiciteitstesten aan Afvalwaters

Toxiciteitstesten en biodegradatieonderzoek voor waterzuiveringsinstallaties.

Onze experts hebben jarenlange ervaring op het gebied van toxiciteitstesten (zuiveringsremmingstesten) en biodegradatietesten. Toxiciteitstesten worden uitgevoerd om inzicht te kunnen krijgen in de remming van stoffen op de micro-organismen in een biologische zuivering. Omdat deze testen echter geen inzicht geven in de afbreekbaarheid van deze stoffen door de bacteriën, worden deze "toxtesten" vaak uitgevoerd in combinatie met biodegradatietesten en / of een literatuuronderzoek naar de afbreekbaarheid.

Toxiciteitstesten worden meestal toegepast om de effecten van een te lozen stof op een waterzuiveringsinstallatie te onderzoeken. Wij kunnen de remming van de respiratie en / of nitrificatie in actief slib van een waterzuiveringssysteem bepalen. Hiertoe werken wij volgens de volgende methoden:

 • NEN-EN-ISO 8192: Water - Bepaling van de remming van het zuurstofverbruik van actief slib voor koolstof- en ammoniumoxidatie.
 • NEN-EN-ISO 9509: Water - Methode voor de beoordeling van de remming van de nitrificatie van micro-organismen in actief slib.

We beschikken over een geavanceerde, geautomatiseerde benchscale opstelling, waarmee we meerdere testen tegelijk kunnen uitvoeren. In geval van een calamiteit kunnen we vaak binnen een dag de gewenste informatie leveren.

Biodegradatie onderzoeken worden uitgevoerd om inzicht te kunnen krijgen in de afbreekbaarheid van (organische) stoffen door bacteriën in een biologische afvalwaterzuivering. Deze lange termijn testen leveren meestal ook informatie over adaptatie en toxiciteit. Wij werken volgens de volgende methoden:

 • NEN-EN-ISO 7827: Bepaling van de totale aerobe bio-afbreekbaarheid van organische componenten in een waterig medium - Methode door analyse van opgeloste organische koolstof (DOC).
 • NEN-EN-ISO 9439: Water - Bepaling van de volledige aerobe bio-afbreekbaarheid van organische verbindingen in een waterig medium - Methode door middel van analyse van vrijgekomen koolstofdioxide.
 • NEN-EN-ISO 9887: Water - Bepaling van de aerobe bio-afbreekbaarheid van organische componenten in een waterig medium - Methode met semicontinu geactiveerde slib (SCAS).
 • NEN-EN-ISO 9888: Water - Bepaling van de totale aerobe bio-afbreekbaarheid van organische componenten in een waterig medium - Statische proef (Zahn-Wellens methode).
 • NEN-EN-ISO 10707: Water - Bepaling van de totale aerobe bio-afbreekbaarheid van organische componenten in een waterig medium - Methode door middel van het biochemische zuurstofverbruik (proef met gesloten fles).

Daarnaast kunnen we in overleg met de klant een benchscale opstelling maken waarop verschillende testen kunnen worden uitgevoerd, zoals:

 • Dimensionering van een nieuwe afvalwaterzuivering
 • Rendementsverbeteringen
 • Bio-augmentation
 • Recovery van upsets
 • Adaptatie en toxiciteit
 • Afbreekbaarheid
 • Geur en stankproblemen
 • Testen van online apparatuur

Tevens beschikt Intertek over gekwalificeerde monsternemers. Indien gewenst kunnen we op locatie monsters komen nemen.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888