Expertise Millieumonitoring

Onze expertise op het gebied van milieumonitoring omvat monstername, analyses en adviesdiensten.

Intertek levert diensten op het gebied van milieumonstername en -analyses (water, bodem en slib). Als leverancier van totaalpakketten zorgt Intertek voor het gehele traject van monstername, verzamelen van meetgegevens, ondersteuning bij interpretatie van resultaten en advies bij het formuleren van een vervolgaanpak. De analyses worden uitgevoerd in onze modern uitgeruste laboratoria.

Om juiste resultaten te verkrijgen bij milieu monitoring ligt de focus voor een belangrijk deel op het verkrijgen van representatieve monsters. Intertek beschikt over erkende monstername experts met jarenlange ervaring op gebied van handhaving van milieuregeling en wetgeving.

Bezoek monstername pagina.

Intertek is gespecialiseerd in het analyseren van microbiologische (legionella, microcystines, coligroepen), organische en anorganische parameters.

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888