Energie & Grondstoffen

Genereer sterke, robuuste producten en processen die nodig zijn om de wereld te helpen.

De energie- en grondstoffenindustrie van vandaag voedt de wereldeconomie. De efficiënte en effectieve werking van deze projecten is van vitaal belang voor duurzame energiegroei en ondersteuning van het milieu. Door gebruik te maken van de wereldwijde test-, inspectie- en certificeringsdiensten van Intertek, kunnen bedrijven meer succesvolle en waardevolle producten en processen ontwerpen, ontwikkelen, produceren en uitvoeren.

Interteks expertise op het gebied van energie werkt ter ondersteuning van klanten die actief zijn in bedrijven als olie en gas, aardolieraffinage en -distributie, petrochemicaliën, energieopwekking, kernenergie, zonne-energie, biobrandstoffen, getijden-, golf- en windenergie. Dit biedt ons een dwarsdoorsnede op hoog niveau van onderwerpen en trends in de energie-industrie die de huidige en toekomstige bedrijfsontwikkeling beïnvloeden, en biedt inzicht en kansen die anders onopgemerkt zouden blijven. Ons wereldwijde netwerk biedt ook expertise op het gebied van logistiek, testen, inspectie, certificering en advies om klanten te helpen hun activiteiten efficiënter en veiliger uit te voeren en tegelijkertijd dure activa, producten en infrastructuur te beschermen.

Commodities zijn de grondstoffen waarvan de moderne wereld afhankelijk is voor geproduceerde materialen, producten en voedsel. Wij helpen producenten, distributeurs en verwerkers van deze grondstoffen profiteren van het optimaliseren van hun kwaliteitscontrole, verliescontrole en financiële risicovermindering. Producten en processen worden allemaal verbeterd door samen te werken met Intertek, wat leidt tot een succesvoller product en pad voor alle betrokkenen.

 

Intertek

Biobrandstoffen

Kwaliteitstesten en inspectiekennis van biobrandstoffen.

Intertek

Mineralen

Analytische expertise, geochemie, inspectie- en certificatiediensten in de exploratie- en mijnindustrie.

Intertek

Olie & Gas

Upstream, Midstream en Downstream krijgt u ondersteuning voor uw productie, engineering, training, kwaliteit en inspectiebehoeften.