Intertek (www.intertek.com)
 

Wettelijke Disclaimer

Intertek heeft deze website en de inhoud ervan met zorgvuldigheid ontworpen, weergegeven en samengesteld. Intertek draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid, inhoud, wettigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website en de informatie daarop. Toegang tot de website en het gebruik van de informatie en opgenomen verwijzigingen geschieden geheel voor rekening van de bezoeker en/of de gebruiker van de informatie. Er worden geen garanties, toezeggingen en / of verklaringen gedaan van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de inhoud, standaard, nauwkeurigheid of anderszins van de informatie op deze website, noch voor de geschiktheid of anderszins van de informatie voor uw specifieke omstandigheden.

Deze website bevat links naar andere websites die eigendom zijn van derden. De inhoud van dergelijke derden sites staan niet onder onze controle, en we nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie of inhoud daarvan. Links naar dergelijke derden websites worden niet beschouwd als een goedkeuring van de derden website door Intertek en/of het promoten van eventuele producten en/of diensten, aangeboden of verkocht op de site van derden, noch dat deze sites vrij zijn van computervirussen en/of andere zaken van destructieve aard. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inzameling of het gebruik van persoonsgegevens door een site van derden. Daarnaast aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van advertenties van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook (directe, indirecte, gevolg of andere) die voortvloeien uit de koopovereenkomst, onrechtmatig gebruik of anderszins als gevolg van het gebruik van en/of door (of onmogelijkheid te gebruiken van) deze website, of uit uw gebruik van en/of door (of het niet gebruiken van) de informatie op deze site.

INTERTEK en het Intertek logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Intertek Group plc.

Intertek Group plc. is een in Engeland en Wales geregistreerde NV (plc.) met registratienummer 4267576 met statutaire zetel op 25, Savile Row, Engeland, W1S 2ES.