Emissiemetingen volgens NEN-EN 14181

Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen voor afgasmetingen conform NEN-EN 14181

De norm NEN-EN 14181 is specifiek geschreven voor automatische meetsystemen voor de directe meting van stoffen in afgassen. Deze meetsystemen worden ook wel Continuous Emission Monitoring System (CEMS) genoemd.

De NEN-EN 14181 gaat uit van drie “Quality Assurance Levels (QAL)” en een “Annual Survillance Test (AST) te weten:

  • QAL 1, de geschiktheid van de AMS en de meetprocedure
  • QAL 2, de kwaliteitsborging van de installatie (parallelmetingen)
  • QAL 3, de kwaliteitsborging gedurende het functioneren van de AMS
  • AST, de kwaliteitsborging door jaarlijkse controlemetingen

Intertek begeleidt en adviseert bij de aanschaf van een CEMS (QAL1). Het is tevens ook mogelijk dat systemen worden onderhouden en gecontroleerd (QAL3). De CEMS kan door Intertek als onafhankelijke meetinstantie worden gekalibreerd en gevalideerd (QAL2 en AST). Intertek heeft hiervoor de beschikking over meerdere moderne mobiele meetunits en de expertise om de kwaliteitsborging uit te voeren volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Regelgeving die NEN-EN 14181 voorschrijven:

  • Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE / IED)
  • Activiteiten besluit hfst. 5.1/5.2
  • Regelgeving monitoring handel in emissierechte
  • Besluit emissie eisen stookinstallaties A
 
Need help or have a question? +31 88 126 8888

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888