Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Intertek wint 4- jarig RWS zwemwatercontact

Rijkswaterstaat heeft een contract van 4 jaar voor het monitoren van natuurlijke zwemwateren in Nederland in het beheersgebied van Rijkswaterstaat aan Intertek gegund. Lees het Persbericht.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Legionella Monstername en Analyse

Monstername, analyses en advies m.b.t. legionella monitoring.

Intertek levert microbiologische resultaten. De legionella bacterie valt onder deze microbiologische parameters. De analyse op legionella is een van de analyses waarbij Intertek haar klanten geheel ontzorgt. Wij verzorgen alles van monsterneming en een analyseresultaat tot advies.

Naast de analyse op microbiologische parameters controleren wij ook op organische en anorganische parameters.

  • Legionella volgens NEN 6265: resultaat binnen 9 werkdagen.
  • Legionella Q-PCR: resultaat binnen 1 werkdag.

Op grond van de resultaten wordt advies gegeven m.b.t. het nemen van beheersmaatregelen.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Legionella Monstername en Analyse.