Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Laboratoriumdiensten A-Z

Intertek heeft een wereldwijd netwerk van laboratoria. Onze locale contacten in de Benelux helpen u de juiste locatie te vinden.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Koelwater Bench Scale Onderzoek

Intertek levert onderzoeksfaciliteiten, laboratoriumanalyse en monsternamecapaciteiten voor het optimaliseren en inrichten van koelwatersystemen.

Begeleiding en Controle

Door middle van begeleiding en controle kunnen de bedrijfscondities van koelsystemen en de adviezen van service engineers worden getoetst. De koelwatercondities en koelwaterbehandeling worden geëvalueerd tijdens periodieke review meetings.

Intertek voert tijdens fabrieksstops inspecties uit aan warmtewisselaars en het leidingwerk waarmee eventuele beperkingen van de toegepaste koelwaterconditionering en bedrijfscondities zichtbaar kunnen worden.

Advisering

Voor het blijvend optimaal functioneren van koelwatersystemen is een adequate voorbehandeling van leidingwerken en apparatuur in koelwatersystemen, en een juiste conditionering van het koelwater, onontbeerlijk. Intertek beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van koelwater en koelwaterconditionering en kan adviseren met betrekking tot de te gebruiken koelwaterconditionering en de integrale bewaking van de koelwaterkwaliteit middels analyses. Bovendien kunnen onze experts adviseren bij upsets in koelsystemen (bijvoorbeeld de recovery na een pH-dip).

Koelwater laboratorium opstelling

In een koelwatersysteemproefopstelling kan onderzoek naar nieuwe koelwaterconditioneringstechnieken en of -middelen, corrosie en (microbiologische) vervuiling worden uitgevoerd onder uiteenlopende bedrijfscondities. Deze opstelling wordt bemand onder condities zoals beschreven in NEN-ISO 16784-2. Tevens heeft ons laboratorium de beschikking over testapparatuur voor het meten van de biologische belasting en vervuiling van koelwatersystemen.

Daarnaast kunnen methodieken en apparatuur voor een online bewaking van corrosie- en vervuilingsprocessen in het laboratorium worden beproefd of via proeven in de praktijk worden geëvalueerd.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Koelwater Bench Scale Onderzoek.