Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Intertek wint 4- jarig RWS zwemwatercontact

Rijkswaterstaat heeft een contract van 4 jaar voor het monitoren van natuurlijke zwemwateren in Nederland in het beheersgebied van Rijkswaterstaat aan Intertek gegund. Lees het Persbericht.

Laboratoriumdiensten A-Z

Intertek heeft een wereldwijd netwerk van laboratoria. Onze locale contacten in de Benelux helpen u de juiste locatie te vinden.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Microbiologische Analyses Milieu

Analyse en expertise met betrekking tot een breed pakket van microbiologische parameters in milieumonsters.

Intertek biedt analyses aan voor het bepalen van microbiologische (bacteriologische) parameters. Hiervoor beschikken wij over ervaren laboranten met jarenlange ervaring. De testen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende NEN-normen.

Enkele toepassingen van microbiologische bepalingen zijn:

  • Monitoring van afvalwater en oppervlaktewater
  • Monitoring van de kwaliteit van natuurlijk zwemwater

Beschikbare bacteriologische bepalingen:

  • NEN 6571 - Totaal coli (membraanfiltratie)
  • NEN 6570 - Thermotolerante coli (membraanfiltratie)
  • NEN 9308-2 - Escherichia coli (titerplaat methode)
  • NEN 6274 - Faecale streptococcen (membraanfiltratie)
  • NEN 7899-1 - Intestinale enterococcen (titerplaat methode)
  • Micro cystine - Elisa kit

Cyanobacteriën:

Cyanobacteriën, ook wel blauwwieren of blauwalgen genoemd, kunnen het toxische microcystine afscheiden. De concentratie microcystine wordt bepaald met behulp van de ELISA analyse, conform het protocol dat hiervoor is opgesteld door de landelijke werkgroep cyanobacteriën.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Microbiologische Analyses Milieu.