Analyse en expertise met betrekking tot een breed pakket van microbiologische parameters in milieumonsters.

Intertek biedt analyses aan voor het bepalen van microbiologische (bacteriologische) parameters. Hiervoor beschikken wij over ervaren laboranten met jarenlange ervaring. De testen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende NEN-normen.

Enkele toepassingen van microbiologische bepalingen zijn:

  • Monitoring van afvalwater en oppervlaktewater
  • Monitoring van de kwaliteit van natuurlijk zwemwater

Beschikbare bacteriologische bepalingen:

  • NEN 6571 - Totaal coli (membraanfiltratie)
  • NEN 6570 - Thermotolerante coli (membraanfiltratie)
  • NEN 9308-2 - Escherichia coli (titerplaat methode)
  • NEN 6274 - Faecale streptococcen (membraanfiltratie)
  • NEN 7899-1 - Intestinale enterococcen (titerplaat methode)
  • Micro cystine - Elisa kit

Cyanobacteriën:

Cyanobacteriën, ook wel blauwwieren of blauwalgen genoemd, kunnen het toxische microcystine afscheiden. De concentratie microcystine wordt bepaald met behulp van de ELISA analyse, conform het protocol dat hiervoor is opgesteld door de landelijke werkgroep cyanobacteriën.

Relevante links:

Contact Intertek