Intertek voert monsternamen uit voor verschillende milieuonderzoeken en -controles op de deelgebieden emissie, arbeidshygiëne, water en bodem.

Om juiste resultaten te verkrijgen bij milieumonitoring wordt er zeel veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van representatieve monsters.

Op het gebied van milieu en veiligheid worden er onder andere monsters genomen van:

Onze experts spreken graag met u over specifieke wensen en eisen.

Contact Intertek