Intertek (www.intertek.com)

Artikel veilig plonzen met verbeterde blauwalg detectie

Tijdens warme zomerdagen kunnen we een frisse duik wel waarderen. Maar is de lokale zwemvijver wel zo fris?  Lees het artikel uit Kennislink.

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Intertek wint 4- jarig RWS zwemwatercontact

Rijkswaterstaat heeft een contract van 4 jaar voor het monitoren van natuurlijke zwemwateren in Nederland in het beheersgebied van Rijkswaterstaat aan Intertek gegund. Lees het Persbericht.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Monstername voor Milieu

Intertek voert monsternamen uit voor verschillende milieuonderzoeken en -controles op de deelgebieden emissie, arbeidshygiëne, water en bodem.

Om juiste resultaten te verkrijgen bij milieumonitoring wordt er zeel veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van representatieve monsters.

Op het gebied van milieu en veiligheid worden er onder andere monsters genomen van:

Onze experts spreken graag met u over specifieke wensen en eisen.

 

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Monstername voor Milieu.