Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Garantiemetingen Emissiereductie Installaties Nageschakelde Technieken

Het meten aan procesinstallaties t.b.v. emissiereductie garantiebepaling.

Emissies van gasvormige / stofvormige componenten zijnde luchtverontreinigende stoffen, dienen gecontroleerd te worden op het voldoen aan de vastgestelde emissiegrenswaarden (EGW) en / of concentratie-eisen.

In procesinstallaties worden installaties (bijv. nageschakelde technieken) geplaatst die de emissies reduceren. Op deze installaties kunnen garantiemetingen worden uitgevoerd om:

 • De efficiency van processen te verbeteren
 • Procesoptimalisatie
 • De milieuvergunning te controleren
 • De controle van garanties met betrekking tot emissies en/of rendementen zoals afgegeven door leveranciers van procesinstallaties  
 • De controle van garanties die bedrijven onderling hebben afgesproken

De installaties waar garantiemetingen worden uitgevoerd zijn aan: 

 • Scrubbers
 • Cryogene installaties
 • Katalitysche reductoren
 • Incinerators 
 • Interne proces situaties
 • Cyclonen
 • Filters
 • Condensers 
 • (Na)verbranders

Intertek beschikt over de expertise en geavanceerde meetapparatuur om garantiemetingen uit te voeren volgens de hoogste kwaliteitseisen.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Garantiemetingen Emissiereductie Installaties Nageschakelde Technieken.