Garantiemetingen Emissiereductie Installaties Nageschakelde Technieken

Het meten aan procesinstallaties t.b.v. emissiereductie garantiebepaling.

Emissies van gasvormige / stofvormige componenten zijnde luchtverontreinigende stoffen, dienen gecontroleerd te worden op het voldoen aan de vastgestelde emissiegrenswaarden (EGW) en / of concentratie-eisen.

In procesinstallaties worden installaties (bijv. nageschakelde technieken) geplaatst die de emissies reduceren. Op deze installaties kunnen garantiemetingen worden uitgevoerd om:

 • De efficiency van processen te verbeteren
 • Procesoptimalisatie
 • De milieuvergunning te controleren
 • De controle van garanties met betrekking tot emissies en/of rendementen zoals afgegeven door leveranciers van procesinstallaties  
 • De controle van garanties die bedrijven onderling hebben afgesproken

De installaties waar garantiemetingen worden uitgevoerd zijn aan: 

 • Scrubbers
 • Cryogene installaties
 • Katalitysche reductoren
 • Incinerators 
 • Interne proces situaties
 • Cyclonen
 • Filters
 • Condensers 
 • (Na)verbranders

Intertek beschikt over de expertise en geavanceerde meetapparatuur om garantiemetingen uit te voeren volgens de hoogste kwaliteitseisen.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888