Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Intertek wint 4- jarig RWS zwemwatercontact

Rijkswaterstaat heeft een contract van 4 jaar voor het monitoren van natuurlijke zwemwateren in Nederland in het beheersgebied van Rijkswaterstaat aan Intertek gegund. Lees het Persbericht.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Monstername en Analyse van Afvalwater

Intertek voert monstername en analyses uit aan afval- en rioolwater.

Monstername

Het is essentieel om representatieve monsters te verkrijgen om juiste analyseresultaten te kunnen garanderen. Naast de reguliere steekbemonstering kunnen afvalwatermonsters ook genomen worden met behulp van tijdsproportionele en / of volumeproportionele monsternemingsapparatuur.

Bemonsteringen en on-site metingen worden onder de volgende accreditaties uitgevoerd:

 • Steekmonsters, conform NEN 6600-1
 • Samenstellen van mengmonsters, eigen methode SPV B001
 • Steekmonster oppervlaktewater, conform NEN 6600-2
 • Tijdproportionele bemonstering, conform NEN 6600-1
 • Volumeproportionele bemonstering, conform NEN 6600-1
 • Zuurgraad (pH), conform NPR 6616
 • Soortelijke geleiding, eigen methode
 • Zuurstofgehalte, conform NEN-ISO 5814

Analyse

In onze laboratoria worden organische en anorganische parameters geanalyseerd op o.a.:

 • Organische microparameters o.a.: bestrijdingsmiddelen, fenylureum-herbiciden, glyfosaat / AMPA, minerale olie, OCB’s, PCB’s, PAK’s, Vluchtige organische verbindingen.
 • Anorganische microparameters (zware metalen). Beschikbare technieken ICP(-MS), AAS en FAAS
 • Anorganische macroparameters o.a.:
  • Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)
  • Biologisch Zuurstofverbruik (BZV)
  • Kjeldahl-Stikstof
  • Nutrienten (Ammonium, Nitriet, Nitraat, Ortho-fosfaat, Sulfaat)
  • Totaal stikstof, Totaal fosfaat
  • Onopgeloste bestanddelen
   

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Monstername en Analyse van Afvalwater.