Monstername en Analyse van Afvalwater

Intertek voert monstername en analyses uit aan afval- en rioolwater.

Monstername

Het is essentieel om representatieve monsters te verkrijgen om juiste analyseresultaten te kunnen garanderen. Naast de reguliere steekbemonstering kunnen afvalwatermonsters ook genomen worden met behulp van tijdsproportionele en / of volumeproportionele monsternemingsapparatuur.

Bemonsteringen en on-site metingen worden onder de volgende accreditaties uitgevoerd:

 • Steekmonsters, conform NEN 6600-1
 • Samenstellen van mengmonsters, eigen methode SPV B001
 • Steekmonster oppervlaktewater, conform NEN 6600-2
 • Tijdproportionele bemonstering, conform NEN 6600-1
 • Volumeproportionele bemonstering, conform NEN 6600-1
 • Zuurgraad (pH), conform NPR 6616
 • Soortelijke geleiding, eigen methode
 • Zuurstofgehalte, conform NEN-ISO 5814

Analyse

In onze laboratoria worden organische en anorganische parameters geanalyseerd op o.a.:

 • Organische microparameters o.a.: bestrijdingsmiddelen, fenylureum-herbiciden, glyfosaat / AMPA, minerale olie, OCB’s, PCB’s, PAK’s, Vluchtige organische verbindingen.
 • Anorganische microparameters (zware metalen). Beschikbare technieken ICP(-MS), AAS en FAAS
 • Anorganische macroparameters o.a.:
  • Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)
  • Biologisch Zuurstofverbruik (BZV)
  • Kjeldahl-Stikstof
  • Nutrienten (Ammonium, Nitriet, Nitraat, Ortho-fosfaat, Sulfaat)
  • Totaal stikstof, Totaal fosfaat
  • Onopgeloste bestanddelen
   
 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888