Stofemissie van Stationaire Bronnen

Intertek voert stofemissiemetingen uit.

Stof neveldeeltjes en aerosolen in gassen zijn ongewenst omdat ze belastend zijn voor het milieu en processen kunnen vervuilen.

Intertek heeft zich gespecialiseerd in het meten van vaste stofdeeltjes en beschikt over moderne meetapparatuur. De metingen worden uitgevoerd volgens de meest recente werkvoorschriften en normen.

De stofmetingen worden volgens de onderstaande normen uitgevoerd:
• Bepaling massaconcentratie stof lage concentratie conform NEN-EN 13284-1;
• Bepaling massaconcentratie stof hoge concentratie conform NEN-ISO 9096.

De gravimetrische bepaling van het gehalte aan vaste stof in stromend gas berust op de afscheiding van stof uit een monster van het gas. De stofconcentratie wordt berekend uit de massa van het afgescheiden stof en het monstervolume, betrokken op standaard condities.

Intertek meet ook de deeltjesgrootte verdeling van vaste stof (PM10 en PM2.5). De deeltjesgrootte verdeling van het stof wordt volgens de onderstaande norm uitgevoerd:

  • Bepaling van PM10 en PM2.5 massaconcentratie in rookgas. Meting bij lage concentraties met behulp van impactoren (NEN-EN-ISO 23210)
  • Bepaling van deeltjesgrootte verdeling conform VDI 2066-5, Messen van Partikeln – Staubmessung in strömenden Gasen – Fraktionierende Staubmessung nach dem Impaktionsverfahren – Kaskadenimpaktor.

Om deeltjesgrootte afhankelijke stoffracties te meten wordt gebruik gemaakt van de massatraagheid van de deeltjes. Een cascade impactor bestaat uit achter elkaar geplaatste impactortrappen die zo gedimensioneerd zijn dat de volgende trap deeltjes met een geringere massatraagheid afgescheiden. Op deze wijze worden verschillende deeltjesgrootte gemeten. De deeltjes die niet op één van de trappen afgevangen worden, worden door een eindfilter afgevangen.

Intertek beschikt over de expertise en geavanceerde meetapparatuur om totaal stof en deeltjesgrootte verdeling in gasstromen te bemonsteren en te analyseren volgens de hoogste kwaliteitseisen.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888