Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Gasemissie van Stationare Bronnen

Intertek voert gasemissiemetingen uit aan stationaire bronnen m.b.v. mobiele meetunits.

De emissie van gasvormige luchtverontreinigende stoffen dient gecontroleerd te worden of deze voldoen aan de vastgestelde emissiegrenswaarden (EGW) en concentratie-eisen. 

Intertek heeft zich gespecialiseerd in het meten van gasvormige anorganische / organische componenten d.m.v. continue monsterneming en beschikt hiervoor over meerdere moderne mobiele meetunits. De emissiemetingen worden uitgevoerd volgens de meest recente normen en werkvoorschriften.

De metingen worden uitgevoerd volgens onderstaande normen:
    • Automatische monsterneming van gasconcentraties conform NEN-EN 15259 
    • O2 conform NEN-EN 14789 
    • CO2 conform NEN-ISO 12039 
    • CO conform NEN-EN 15058 
    • NO, NO2, NOx conform NEN-EN 14792 
    • N2O conform NEN-EN-ISO 21258 
    • CxHy conform NEN-EN 13526 
    • SO2 conform NEN-ISO 7935

Intertek beschikt over de expertise en geavanceerde meetapparatuur om gasvormige componenten door middel van continue monsterneming uit te voeren volgens hoogste kwaliteitseisen.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Gasemissie van Stationare Bronnen.