On-line Analyses Adviesdiensten

Process Analytical Technology (PAT) adviesdiensten voor de installatie en het ontwikkelen van On-line meetsystemen.

Bij PAT wordt de analytische chemie gekoppeld aan de procestechnologie. Wereldwijd worden online installaties gebruikt voor procesoptimalisatie, besturing, bewaking van de veiligheid van petrochemische installaties en milieu metingen. Intertek is een onafhankelijke leverancier van PAT service met jarenlange ervaring in de petrochemische industrie.

Intertek Online consultancydiensten omvatten:

 • Optreden als systeemintegrator (ontwerp, bouw en inbedrijfname PAT installatie).
 • Advies verlenen bij een PAT installatie (projectbegeleiding, keuze advies analysator en/of het monsterconditioneringssysteem).
 • Een onderhoudsadvies opstellen.
 • PAT installatie onderhouden.

Intertek heeft meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen, installeren en onderhouden van analysesystemen voor de petrochemie, chemie, afvalwaterzuivering en powerplants.

Bij het ontwerp en bouw van een PAT installatie wordt rekening gehouden met:

 • veiligheidsnormen
 • milieuregels
 • door de klant gewenste kwaliteit van de metingen
 • de kosten van onderhoud (cost of ownership)
 • value based engineering ( meer waar voor minder geld)

Enkele voordelen van PAT:

 • Real-time analyse, continue bewaking van u processtromen
 • Kosten reductie t.o.v. conventionele analyses
 • Snelle beschikbaarheid analytische data hetgeen een betere procesbesturing en efficiëntere productie mogelijk maakt
 • Kwaliteitsborging

Voorbeelden van projecten voor de petrochemische industrie;

 • Vervangingsproject van 12 procesgaschromatografen in een naftakraker
 • NOx, CO2 , SO2 , monovinylchloride, decaline emissie metingen in schoorstenen diverse fabrieken
 • PAT installaties voor een polypropeen en lage druk polyetheen fabriek
 • Beheer en onderhoud van 26 proceschromatografen in een naftakraker
 • Beheer en onderhoud van nat chemische monitoren in de afvalzuivering

Dit is slechts een kleine greep van onze mogelijkheden, via de informatiekanalen op deze pagina brengen wij u graag in contact met een van onze experts om uw specifieke situatie te bespreken.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888