Toepassingen Online Analyzers

Voorbeelden van toepassing van online analyzers voor procesbewaking en -analyse.

De Process Analytical Technology diensten (PAT-diensten) van Intertek leveren onze klanten eenvoudige en effectieve manieren om betere productieresultaten, verbeterde veiligheid en emissiereductie te behalen. PAT combineert analytische chemie met procestechnologieën, waardoor real-time analyse en bewaking van kritische productieprocessen een mogelijkheid wordt. Intertek is een onafhankelijke leverancier van PAT-services, inclusief expertise op het gebied van engineering, installering, oplevering en het onderhouden en interpreteren van gegevens. De PAT-systemen van Intertek worden toegepast in diverse sectoren van de industrie, bijv. bij elektriciteitsproductie, petrochemie, productie van industriële chemicaliën en kunststoffen, zuivering van afvalwater en monitoring van emissies.

Voorbeelden van PAT-services:

 • SysteemIntegratie (EPC)
 • Opstart van PAT-installaties
 • PAT-projectmanagement
 • Ontwerp, installatie, gebruik en onderhoud (stewardship)
 • PAT-consultancy

Ervaren PAT-technici van Intertek werken samen met onze klanten bij het creëren van systemen op maat die voldoen aan specifieke klantenwensen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde systeemcomponenten die een betrouwbare performance op hoog niveau garanderen. Bij het ontwerpen van efficiënte en betrouwbare PAT-installaties voor onze klanten werken wij op basis van criteria zoals veiligheids- en milieu-eisen, operationele kosten en 'appropriate technology'.

Voorbeelden van PAT- projecten:

 • NOx- emissiebewaking
 • Regeling van distillatiekolom m.b.v. on-line gaschromatografen
 • Meting van reologische eigenschappen van polymeren in extruders
 • Meting van verontreinigingen m.b.v. infrarood spectroscopie bij de productie van waterstof
 • Bepaling van de diverse parameters in afvalwateren
 • Naftakrakerproject met 26 gaschromatografen voor procesmetingen
 • Gebruik en onderhoud van nat-chemische analyzers in een afvalwaterzuiveringsinstallatie
 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888