Online Metingen Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Process Analytical Technology (PAT) diensten voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, d.m.v. het installeren van online meetsytemen kan er snel gereageerd op worden op verstoringen in processtromen.

Het is van belang voor de besturing en bewaking van een afvalwaterzuiveringsinstallatie dat het water (influent) wordt bewaakt op de vuilvracht en ongewenste verontreinigingen. Dit laatste is vooral van belang voor biologische waterzuiveringen en alle directe lozingen/emissies op oppervlaktewateren, rivieren en kanalen.

De meeste gestandaardiseerde afvalwateranalyses zijn zeer arbeidsintensief en hebben een lange responstijd die variërend is van 4 tot 24 uur. Procesanalysatoren gebruiken afgeleide methodieken en kunnen zodoende een responstijd van 1 tot 15 minuten realiseren, hierdoor kan men snel reageren op procesverstoringen. Een ander voordeel t.o.v. laboratoriumanalyses is dat fouten voorkomen kunnen worden bij instabiele monsters of dat er decompositie ontstaat tijdens het transport van de monsters naar het lab.

Uitdagingen in de procesanalyse bij dit soort monsters:

 • Zorgen voor een representatief monster.
 • Selecteren van een analysetechniek die geschikt is voor het meten in de betreffende matrix.
 • Ontwerpen van systemen met een korte responstijd.
Mogelijke problemen waarmee rekening moet worden gehouden:
 • Inhomogeniteit van de monsterstroom, vaste deeltjes, olie, enz.
 • Sterk wisselende samenstelling van de monsterstroom.
 • Verstoppingen.

Intertek oplossingen:

 • Toepassen van antikinetische filtratie waarbij enkel grote deeltjes >3mm worden afgescheiden.
 • Mechanische voorbewerking, b.v. met een inline homogeniser.
 • Toepassen van analysatoren met grote diameter leidingen en slangen.
 • Vertalen van standaard laboratorium analyse naar on-line analyse.
 • Toepassen van sensor technieken.

Voorbeelden van geïnstalleerde on-line analyse systemen

 • TOC (totaal organisch koolstof)
 • Total N
 • COD (chemisch zuurstof verbruik) Antikinetische filtratie
 • Cyanide
 • NO2/NO3
 • Fosfaat, chloride
 • Geleidbaarheid, pH en troebelheid.

Naast het toepassen voor afvalwaters zijn deze technieken ook toepasbaar in andere watersystemen zoals koelwerken, drinkwaters, proceswaters en bewerkte waters zoals demiwater en stoomketelwater.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888