Studies en onderzoek in pilot plants ten behoeve van het simuleren van raffinageprocessen.

De ervaring van onze technici op het gebied van pilot plants voor olie en petrochemie bestrijkt het hele proces vanaf het ontzouten en distilleren van ruwe olie tot aan residu-upgrading. Met behulp van proeffabriek-experimenten kunnen nieuwe processen worden getest. Daarnaast kunnen productiefaciliteiten, processen en gebruikte katalysatoren worden verbeterd en kunnen eventuele problemen in een raffinageproces worden opgespoord. 

Intertek kan zijn pilot plant opstellingen flexibel aanpassen om een breed scala aan chemische, petrochemische en synthetische brandstof gerelateerde processen te evalueren, variërend van lichte nafta tot vacuümresidu.

De pilot plants worden 24 uur per dag bemand waardoor processen kosteneffectief en accuraat geëvalueerd worden. De plants zijn voorzien van de modernste geautomatiseerde systemen, waaronder on-stream-analysers, datalogging en een gedocumenteerde materiaalbalans. De pilot plants bieden zowel opstellingen voor hydro-processing als non-hydro-processing processen.

Aandachtsgebieden:

- Adiabatische fixed-bed-processen

- Isotherme fixed-bed-processen

- Laboratoriumtests voor screenen en evalueren van katalysatoren

- Batch-reactor-diensten

- Bewerkingen op het gebied van non-hydro-processing

- Ontzouten, distilleren en fractioneren

- De-asfalteren

- Dewaxing

- Thermisch kraken, visbreaking en delayed coking

Hulp nodig of een vraag?

Emissiemetingen

Intertek voert emissiemetingen uit conform de (inter)nationale wetgeving en richtlijnen. Zie onderstaande links voor meer informatie:

Emissie metingen t.b.v. emissiehandel

Emissie metingen conform NEN-EN 14181

Engineering van online meetsystemen

Onze engineers voeren de installatie uit van online meetsystemen voor de chemische en petrochemische industrie vanaf de ontwikkeling t/m onderhoud van incidentele opdrachten tot turn-key projecten.

Engineering van online meetsystemen

 

Contact Intertek