Intertek levert asset integrity management (AIM) en life-cycle-management voor infrastructuur, installaties en apparatuur gedurende de conceptfase, het ontwerp, de bouw, de inbedrijfstelling, het gebruik en de uiteindelijke ontmanteling van installaties.

Het doel van asset integrity management (AIM) is om door een effectief beheer van de bedrijfsbezittingen maximale waarde, winstgevendheid en opbrengsten te genereren, terwijl tegelijkertijd het personeel, de maatschappij en het milieu worden beschermd. Een goed asset-integrity-management-programma omvat ontwerp, onderhoud, inspectie, proces, gebruik en management concepten, aangezien al deze competenties van invloed zijn op het behoud van apparatuur of infrastructuur. 

In de toekomst zullen “Best Practice” installaties een volledig geïntegreerd Asset Integrity Management systeem hebben en bijbehorend een cultuur gericht op meer effectiviteit, waarde, veiligheid, beschikbaarheid, winstgevendheid en opbrengst van productiemiddelen te genereren gedurende de hele levensduur. Intertek levert specialisten en ondersteuning bij de engineering in alle gebieden van asset integrity management: onder meer ontwerp, procesveiligheid, mechanisch behoud, inspectie en onderhoud, ondersteuning bij het gebruik en het proces, corrosie, metallurgie en risicoanalyse. 

Intertek experts hebben grondige kennis van de sectoren olie, gas, petrochemie, energie, duurzame energie, civiele techniek en infrastructuur. Ze bieden oplossingen voor asset integrity management die klanten nodig hebben om de productiviteit te vergroten en tegelijkertijd rekening te houden met veiligheid en milieu.

Elementen van asset integrity management omvatten onder andere:

 • Inspectie (geavanceerde technologieën)
 • Risicobeoordeling en op risico's gebaseerde inspectie (RBI)
 • Onderhoud (betrouwbaarheid, voorspellende en preventieve strategieën)
 • Operationele en procesmatige ondersteuning (kritieke operationele en procesmatige werkingsgebieden)
 • Procesveiligheid en mechanisch behoud
 • IT-ondersteuning / software tools
 • Managementstrategieën
 • HSE-strategieën
 • Bedrijfsmodellen en financiële modellen
 • Training in industriële wetgeving, normen en regelgeving

Het veelomvattende asset-integrity-management-programma van Intertek omvat:

 • Het maximaliseren van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid (RAM) van apparatuur 
 • Het verbeteren van de prestaties en de winstgevendheid van de installatie
 • De veiligheid verhogen en risico's verminderen
 • Het verminderen van de kosten voor onderhoud en inspectie
 • Het verbeteren van de prestaties en de veiligheid van het personeel 
 • Het optimaliseren van besparingen
 • Voldoen aan bedrijfsregelgeving en aan lokale wet- en regelgeving.

Met onze ongeëvenaarde engineeringsdiensten kunnen we u helpen om met uw organisatie, installatie of fabriek deze doelen te bereiken en voordelen te behalen.

Oplossingen voor asset integrity management (AIM) omvatten:

 • Op risico's gebaseerde inspectie (RBI)
 • Forensische engineering en analyse van incidenten
 • Beoordeling van technische staat
 • Asset integrity management (AIM) voor olie en gas
 • Gevaren- en risico-analyse voor offshore-activiteiten
 • 3D-laserscanning
 • Technische inspecties
 • Meten en positioneren (dimensional control)Intelligent optimaliseren van bedrijfsmiddelen
Contact Intertek