Intertek (www.intertek.com)

Laboratoriumdiensten A-Z

Intertek heeft een wereldwijd netwerk van laboratoria. Onze locale contacten in de Benelux helpen u de juiste locatie te vinden.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

SVHC Testen

Reach testen voor SVHC’s (Substances of Very High Concern) in voorwerpen.

In de Europese REACH regelgeving zijn verplichtingen opgenomen m.b.t. de aanwezigheid van bepaalde stoffen in voorwerpen, de zogenaamde SVHC’s (Substances of Very High Concern). Op de website van ECHA (European Chemical Agency) is een lijst beschikbaar van deze SVHC’s en de kandidaatslijst voor autorisatie.

Intertek REACH experts ondersteunen u bij de implementatie van deze wetgeving t.o.v. uw producten.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van SVHC Testen.