WEEE Richtlijn

WEEE richtlijn van de Europese Unie

Intertek biedt producenten een integrale oplossing waarmee ze kunnen voldoen aan de AEEA-richtlijn van de Europese Unie, beter bekend onder de Engelse benaming WEEE-richtlijn (2002/96/EG).

Sinds in augustus 2005 de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2002/96/EG) van kracht werd, zijn producenten verplicht om elektrische en elektronische apparatuur te recyclen (dit omvat o.a. het verzamelen, behandelen en het milieuvriendelijk afvoeren). Het doel hiervan is het elektronische afval te verminderen en de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Wanneer een product niet aan de WEEE-richtlijn voldoet, loopt de producent het risico juridisch te worden vervolgd en worden hun producten mogelijk niet toegelaten tot de Europese markt.

Dienstverlening rond de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Intertek biedt advies en zoekt naar oplossingen voor logistiek, financiën en techniek op het gebied van recycling waarmee u aan de WEEE-richtlijn kunt voldoen. De WEEE-eisen verschillen per land en de dienstverlening van Intertek is daarom aangepast aan de specifieke wet- en regelgeving van elk land en de tien categorieën uit de WEEE-richtlijn. Intertek werkt samen met OEM's (original equipment manufacturers) en hun CEM's (contract equipment manufacturers) zodat deze snel en kostenefficiënt aan de WEEE-richtlijn kunnen voldoen. Diensten omvatten:

  • Strategische planontwikkeling voor de WEEE-richtlijn
  • Productregistratie ten behoeve van de WEEE-richtlijn
  • Instructies voor afvalbehandeling in het kader van de WEEE-richtlijn
  • Bepaling van producteisen voor de WEEE -richtlijn en afvalverwerking
  • Kostenberekening voor hergebruik, recycling en terugwinning
  • Waardebepaling en -maximalisatie van teruggewonnen componenten
  • Database-structuur voor de interactie met de afvalverwerkers goedkeuringsinstanties
  • Verzameling en beoordeling van gegevens over gebruikte materialen
  • Consultancy
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888