REACH Testen

Intertek levert met behulp van REACH testen ondersteuning aan producenten, importeurs en leveranciers uit verschillende sectoren om hun verplichtingen na te komen die zijn beschreven in de Europese REACH wetgeving (Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances – EC1907/2006).

Voor het registreren van stoffen onder REACH moet een registratiedossier worden samengesteld en ingediend bij ECHA (European Chemical Agency). Dit dossier moet o.a. technische informatie bevatten waarmee de identiteit en de zuiverheid van de stof wordt bewezen. Eveneens dienen alle onzuiverheden > 1% te worden gespecificeerd.

Voor het vullen en complementeren van deze dossiers en het aantonen van gelijkheid van de desbetreffende stof voor SIEF’s, zijn vaak analytische testen noodzakelijk. Intertek heeft een royaal laboratorium netwerk tot haar beschikking met analisten die ervaren zijn op REACH tests en analyse gebied. Het plan van aanpak is afhankelijk van de oorsprong en samenstelling van de stof en de te verwachten onzuiverheden. Het wordt specifiek opgesteld voor elke aanvraag.

Analytische methoden die veelal worden toegepast zijn Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR), Mass Spectroscopy (MS), eventueel gecombineerd met gaschromatografie (GC) of vloeistofchromatografie (HPLC), Infra Red Spectroscopy (IR), UV-VIS spectroscopy, en specifiek voor anorganische stoffen X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence (XRF) en Inductive Coupled Plasma Spectroscopy (ICP).

 

Relevante links:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888