SVHC Testen

Reach testen voor SVHC’s (Substances of Very High Concern) in voorwerpen.

In de Europese REACH regelgeving zijn verplichtingen opgenomen m.b.t. de aanwezigheid van bepaalde stoffen in voorwerpen, de zogenaamde SVHC’s (Substances of Very High Concern). Op de website van ECHA (European Chemical Agency) is een lijst beschikbaar van deze SVHC’s en de kandidaatslijst voor autorisatie.

Intertek REACH experts ondersteunen u bij de implementatie van deze wetgeving t.o.v. uw producten.

 

Relevante links:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888