Intertek (www.intertek.com)

REACH 2018 Deadline

Vanaf 31 mei 2018 dienen alle chemicaliën (mits zij geen onderdeel vormde van de 2010 of 2013 deadline) waarvan  meer dan 1T/jaar gefabriceerd of geïmporteerd wordt in de EU aan de REACH registratie plicht te voldoen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Laboratoriumdiensten A-Z

Intertek heeft een wereldwijd netwerk van laboratoria. Onze locale contacten in de Benelux helpen u de juiste locatie te vinden.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

REACH Testen

Intertek levert met behulp van REACH testen ondersteuning aan producenten, importeurs en leveranciers uit verschillende sectoren om hun verplichtingen na te komen die zijn beschreven in de Europese REACH wetgeving (Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Substances – EC1907/2006).

Voor het registreren van stoffen onder REACH moet een registratiedossier worden samengesteld en ingediend bij ECHA (European Chemical Agency). Dit dossier moet o.a. technische informatie bevatten waarmee de identiteit en de zuiverheid van de stof wordt bewezen. Eveneens dienen alle onzuiverheden > 1% te worden gespecificeerd.

Voor het vullen en complementeren van deze dossiers en het aantonen van gelijkheid van de desbetreffende stof voor SIEF’s, zijn vaak analytische testen noodzakelijk. Intertek heeft een royaal laboratorium netwerk tot haar beschikking met analisten die ervaren zijn op REACH tests en analyse gebied. Het plan van aanpak is afhankelijk van de oorsprong en samenstelling van de stof en de te verwachten onzuiverheden. Het wordt specifiek opgesteld voor elke aanvraag.

Analytische methoden die veelal worden toegepast zijn Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR), Mass Spectroscopy (MS), eventueel gecombineerd met gaschromatografie (GC) of vloeistofchromatografie (HPLC), Infra Red Spectroscopy (IR), UV-VIS spectroscopy, en specifiek voor anorganische stoffen X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence (XRF) en Inductive Coupled Plasma Spectroscopy (ICP).

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van REACH Testen.