AdBlue Analyses

Intertek analyseert AdBlue conform de ISO 22241 specificaties en helpt u daarmee de kwaliteit van AdBlue te waarborgen.

AdBlue maakt het mogelijk dat dieselmotoren voldoen aan de Euro IV en de Euro V norm, zoals omschreven in de Europese Emissiestandaard. Intertek helpt u de kwaliteit te waarborgen door AdBlue te analyseren volgens de ISO 22241 specificaties.

AdBlue wordt gebruikt bij moderne dieselmotoren waarbij gebruik wordt gemaakt van katalytische reductie. In systemen die gebruik maken van katalytische reductie worden stikstofoxides omgezet in stikstof en water. Deze katalytische reductiesystemen zijn zeer gevoelig voor onzuiverheden of contaminaties in AdBlue en dit zou kunnen leiden tot schade of stilstand van deze systemen. Daarom is het van essentieel belang om zeker te weten of uw AdBlue voldoet aan de specificaties van ISO 22241-1. 

Intertek biedt laboratoriumanalyses die u helpen om de kwaliteit van AdBlue te waarborgen. Onze analyses meten of de AdBlue aan de ISO 22241-1 norm voldoet. Tevens voeren onze ervaren analisten onderzoek uit waarbij eventuele contaminaties worden vastgesteld.

De ISO 22241-1 gerelateerde analyses omvatten:

  • Urea gehalte
  • Densiteit bij 20°C
  • Brekingsindex bij 20°C
  • Alkaliniteit (als ammonia)
  • Biuret gehalte
  • Gehalte aan aldehydes
  • Gehalte aan onoplosbaren
  • Fosfaat gehalte
  • Elementen (Ca, Fe, Cu, Zn, Cr, Ni, Al, Mg, Na, K)
  • Fingerprint via infra-rood (FTIR)  
Need help or have a question? +32 3 543 9089
 

Need help or have a question?

+32 3 543 9089
NL:
+31 88 126 8702