Intertek (www.intertek.com)

Analytische Chemie

Onze laboranten beschikken over een breed scala moderne analytische technieken, wij leveren o.a.; kwaliteitsanalyses conform (inter)nationale en inhouse methodes, methodeontwikkeling,  probleemoplossing en foutenanalyse.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Analyse van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)

Testen van PFAS in omgevingsmonsters met LC-MS/MS

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

Naast deze positieve gebruikseigenschappen hebben PFAS ook negatieve milieueigenschappen. PFAS zijn wateroplosbaar, bio-accumuleerbaar en worden getransporteerd vanuit vervuilde milieucompartimenten. Van sommige PFAS is reeds aangetoond dat ze toxisch zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de zogenaamde “Zeer Zorgwekkende Stoffen” (ZZS) en vanaf juli 2019 behoort ook GenX tot deze groep. Andere stoffen uit de PFAS groep staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).

Door enerzijds het wijdverbreide gebruik, emissies en incidenten, en anderzijds de stofeigenschappen, worden PFAS inmiddels in Nederland en Europa, niet alleen bij puntbronnen, maar ook als diffuse verontreiniging in bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen.

Op basis van de brief “tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-beperkte grond en baggerspecie” van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het nu verplicht om de hoeveelheid PFAS in alle grond en baggerspecie in de omgeving te analyseren.

Precisie analytische technologieën zijn vereist om onzuiverheden op sporenniveau te bepalen die een risico kunnen vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. Deze technologieën zijn vaak zeer gespecialiseerde analytische instrumenten die alleen kunnen worden gebruikt door wetenschappers met ervaring.

Intertek testlaboratoria kunnen 30 PFAS-componenten (advieslijst) nauwkeurig kwantificeren op lage niveaus. Intertek ontwikkelde robuuste kwantitatieve analysemethoden op basis van internationale normen zoals DIN 38414-14 (baggeren, slib, compost en bodem), DIN 38407-42 (water, afvalwater en slib) en ISO-25101 (water) met behulp van geschikte monstervoorbereidingstechnieken en de specificiteit en gevoeligheid van LC-MS/MS. Typische concentraties van PFAS's die in verschillende waterbronnen in de omgeving worden gevonden, variëren van ng/L tot μg/L-niveaus.

Heeft u te maken met PFAS-bevattende materialen (zoals water, grond, slib), neem dan vandaag nog contact op met onze Intertek-experts voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen. 

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Analyse van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).