Element Analyses

Intertek is uw partner voor analyses van elementen in uiteenlopende grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.

Intertek heeft uitgebreide kennis en expertise op het gebied van element analyses. Onze experts beschikken over een breed scala aan apparatuur voor onder andere de onderstaande element analyses:

 • ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectroscopy)
 • ICP (-MS) (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry)
 • GFAAS (Graphite Atomic Absorption Spectroscopy)
 • FAAS (Flame Atomic Absorption Spectroscopy)
 • Hydride-systeem voor vluchtige metalen
 • Kwikanalyses m.b.v. Cold Vapor
 • XRF (X-Ray Fluorescence)
 • CHN- elementanalyser
 • Voorbewerkingstechnieken - verassing / smelt / magnetron destructie en meer!

Analyses kunnen uitgevoerd worden binnen een breed concentratiegebied (van procent tot laag ppb niveau) in een groot aantal monstermatrices zoals: grondstoffen, procesvloeistoffen, metalen, katalysatoren, filters, deposities, brandstoffen, afvalstromen, kunststoffen / polymeren, vezels, verpakkingsmaterialen, voedselsimulanten, pharmaceuticals, residuen en meer!

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Analyse van zware metalen in grondstoffen en eindproducten.
 • Kwantitatieve scans ten behoeve van identificatie elementen.
 • Bepaling samenstelling van materialen.
 • Sporenonderzoek metalen ten behoeven van onder andere kwaliteitsbepalingen.
 • Analyse van afvalwaters, oppervlakte waters en grondwaters.
 • Additieven/katalysatorresiduen in kunststoffen.
 • Analyse van siliciumhoudende materialen door middel van waterstof fluoride digestion.
 • Niet destructieve analyses van additieven, vulstoffen en katalysator residuen in polymeren met behulp van XRF.
 • Niet destructieve kwalitatieve analyse in een breed scala aan materiaalvormen (onder andere films, plaatjes, poeders, granules, vezels)
 • Specifieke migratietesten van anorganische elementen in voedselsimulanten.
 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888