Intertek (www.intertek.com)

Diensten voor de Verpakkingsindustrie

Onze diensten voor de verpakkingsindustrie omvatten o.a. testen, auditeren, inspectie, certificering, consultancy en support.

Bezoek Homepage - Intertek Verpakkingsdiensten

(Inter)nationale voedselcontactwetgeving.

Onze experts ondersteunen u bij de implementatie van de van toepassing zijnde wetgeving en voeren eveneens de relevante testen uit.

 

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Specifieke Migratietesten

Specifieke migratietesten aan kunststoffen en ander verpakkingsmaterialen

Intertek voert specifieke migratieanalyses uit (de zogenaamde SML- componenten) aan voedselcontact materialen, zoals verpakkingen, keukengerei en procesonderdelen in de voedselverwerkende industrie. Bij specifieke migratie wordt er gekeken naar de afzonderlijke componenten die vanuit het materiaal naar het levensmiddel kunnen migreren. Voor diverse componenten zijn er grenswaardes opgesteld (SML- waarde). Deze componenten mogen niet meer migreren naar het levensmiddel als de door "European Food Safety Authority (EFSA)" vastgestelde concentratie.

Deze testen worden uitgevoerd conform norm EN 13130 waarin de toe te passen testomstandigheden evenals diverse analysemethodieken voor het analyseren van additieven en monomeren zijn beschreven. Indien er voor de analyses van SML- componenten geen methode beschikbaar is kan er eventueel een methode ontwikkeld worden.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Terephtaalzuur/isophtaalzuur
  • Maleïnezuur/maleïnezuuranhydride
  • 1,3-Butadieen
  • Bisphenol A
  • Totaal primaire aromatische amines
  • Phtalaten
  • Isocyanaten
  • Geëpoxideerde sojaolie (ESBO)
  • Metaalverbindingen

Wiskundige modellen:

Naast het analytisch bepalen van de specifieke migratie kunnen wij dit tevens doen d.m.v. het gebruik van wiskundige modellen. De methode is sneller en kosteneffectiever maar vraagt wel nauwkeurige informatie m.b.t. de samenstelling van het materiaal / product. Het hanteren van deze modellen is conform de Europese wetgeving toegestaan. De modellen worden eveneens gebruikt als screeningmethode b.v. tijdens de ontwikkeling van een materiaal. Omdat de modellen uitgaan van worst-case scenario's is het mogelijk dat bij overschrijding van de waarde alsnog een analyse dient te worden uitgevoerd.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Specifieke Migratietesten.