Globale en specifieke migratietesten aan kunststoffen en andere verpakkingsmaterialen.

Intertek biedt expertise en laboratoriumanalyses waarmee kan worden aangetoond of voedselcontact materialen (dit zijn materialen die bedoeld zijn om in contact te komen met levensmiddelen), voldoen aan de eisen op het gebied van totale en specifieke migratie.

Basisrichtlijnen voor materialen die in contact komen met levensmiddelen zijn op Europees niveau vastgelegd in de Kaderverordening (EG) 1935/2004. Voor materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om in contact te komen met levensmiddelen, zijn de eisen vastgelegd in Verordening (EU) 10/2011 ( tot 1 mei 2011 was dit Directive 2002/72/EG en amendementen.)

Migratietesten kunststoffen

Overige verpakkingsmaterialen

Niet kunststofmaterialen en producten zoals karton, metaal, coatings, keramiek en geregenereerd cellulose kunnen volgens bestaande internationale, nationale en industrie richtlijnen getest worden op geschiktheid voor de toepassing in de levensmiddelenindustrie.

Relevante links:

Contact Intertek