Asrest Kunststoffen

Asrestbepalingen t.b.v. het aantonen van het al dan niet aanwezig zijn van vulstoffen (additieven) in kunststoffen.

Doel

Een asrest bepaling wordt gebruikt om vast te stellen of in polymeren of kunststoffen, vulstoffen aanwezig zijn. De totale hoeveelheid aan vulstoffen wordt met deze test bepaald. Deze test is echter niet geschikt voor het vaststellen van het gehalte aan een specifiek additief in een materiaal dat meerdere vulstoffen bevat, hiervoor dienen additionele testen  uitgevoerd te worden. Een asrest bepaling kan tevens niet worden gebruikt voor de bepaling van het gehalte koolstofvezel of het gehalte carbon black aangezien koolstof wordt verbrand tijdens de asrest bepaling.


Identificatie van vulstoffen

Wanneer het onderzochte materiaal een minerale vulstof bevat, kan met behulp van een FTIR analyse aan de asrest het type mineraal geïdentificeerd worden.Voor aanvullende informatie hieromtrent, bezoek: Fourier Transform Infrarood Spectrometrie (FTIR)

 

Relevante link:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888