Levenscyclusanalyses (Life Cycle Analyses) staan aan de basis van het vormen van concepten m.b.t. het managen van levenscycli.

LCA kunnen omschreven worden als een gereedschap voor het systematisch evalueren van de milieuimpact van een product, materiaal of proces gedurende zijn gehele levenscyclus. Vanaf de ruwe materialen, via productie, distributie en gebruik tot afvalmanagement en afval.

Een LCA kan worden gebruikt voor diverse doeleinde:

 • Verbeteren van product en / of bedrijfsimage
 • Ondersteunen marketingclaims
 • Productontwikkeling
 • Communicatie met belanghebbende
 • Identificatie van performace indicatoren
 • Support van verbeteringsdoelstellingen

Intertek diensten op het gebied van Life Cycle Analyses omvatten:

 • Life Cycle onderzoeksstudies, van simpele tot volledige studies afhankelijk van de doelstelling.
 • Verzamelen van relevante data, van literatuurstudies tot het evrzamelen van gegevens oplocatie.
 • Review van bestaande onderzoeken, het beoordelen van bestaande studies.
 • Software, wij leveren tools waarmee LCA studies kunnen worden uitgevoerd. Deze ondersteunen u bij het onderzoeken en verbeteren van de milieuimpact van uw producten.
 • Software InstantLCA PackagingTM, LCA Software specifiek voor verpakkingen
 • LCA training, support en advies

Intertek LCA- diensten worden geleverd aan een breed scala van industrieën waaronder automotive, verpakkingen en chemie.

Bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van de groeiende complexiteit in hun inkoop-, productie- en distributieketens, naast de verwachtingen van de consument van duurzame verantwoordelijkheid van bedrijven voor producten, diensten en gedrag.
Meer weten
Hulp nodig of een vraag?

Intertek diensten m.b.t duurzaamheid:

Intertek levert een breed scala van diensten waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij bijdragen aan milieu- en duurzaamheidsinitiatieven. Ook dragen wij bij aan het vinden van oplossingen voor vraagstukken en problemen op het gebied van duurzaamheid. Onze diensten omvatten o.a.:

 • Life Cycle Analyses (LCA)
 • Corporate Social Responsability programma's
 • Support ontwikkeling biomaterialen
 • Laboratoriumactiviteiten biodiesel
 • ISO 14001 certificering
 • ISO 14040 en 14044 expertise
 • Advies m.b.t. veiligheid en milieu
Contact Intertek

Hulp nodig of een vraag?