LCA Verpakkingen

Het Intertek InstantLCA Software pakket ondersteunt bedrijven met het Eco-design van verpakkingen. Met het software pakket kan op een gebruikersvriendelijke manier de milieuimpact van een verpakking in kaart worden gebracht.

De druk om de milieuimpact van een verpakking te verlagen neemt vanuit de maatschappij steeds dringendere vormen aan. Er bestaan momenteel al  normen en wetgevingen en anderen zijn in ontwikkeling. Tevens nemen de belasting op de milieuimpact en de eisen op het gebied van groen-labeling steeds meer toe. Daarnaast worden er door afnemers (consument en de industrie) ook steeds meer vragen gesteld over de milieimpact van verpakkingen. 

Door deze wensen en eisen is er een toenemende behoefte aan betrouwbare software waarmee het gedrag en de impact van verpakkingen op het milieu in kaart gebracht kunnen worden. De gegevens die m.b.v. deze software zichtbaar worden, dienen eveneens ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen. Omdat mogelijke risico's en kansen zichtbaar worden gemaakt.

Ontwikkeld door Intertek is InstantLCA PackagingTM een innovatief gereedschap waarmee snel de levenscyclusanalyse (LCA) van een verpakking in kaart wordt gebracht en het beste eco-design voor uw verpakking duidelijk wordt. InstantLCA levert direct en betrouwbare resultaten. Het systeem is erg gebruikersvriendelijk. Het is met name ontwikkeld voor gebruikers met weinig achtergrondkennis op het gebied van LCA.

Innovatieve rapportagemogelijkheden en berekeningen stellen u in staat om snel data te kunnen overleggen voor zowel interne als externe communicatie (voor groen labeling eisen). InstantLCA omvat een brede reeks van materialen waaronder kunststof, papier, karton, glas en hout. Het levert kwalitatieve en kwantitatieve resultaten over o.a. water- en energieverbruik en de CO2 impact.

InstantLCA PackagingTM levert betrouwbare resultaten in overeenstemming met LCA- normen waaronder ISO 14040-44, PAS2050, BPX30-323, WRI-WBCSD en integreert de KPI's aanbevolen door de duurzame verpakkingen coalitie.

Intertek LCA experts ondersteunen u eveneens graag met expertise op het gebied van levenscyclusanalyses, zowel voor verpakkingen als ook voor andere materialen, producten en processen.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888