Wrijvingscoëfficiënt Kunststof

Intertek kunststoftechnici bepalen de wrijvingscoëffiënt aan kunststoffen.

Doel

De test wordt gebruikt om de kinetische (beweging) en statische (start) weerstand te kunnen bepalen van een oppervlak dat over een ander oppervlak gesleept wordt.

Procedure

Een monster wordt bevestigd aan een slee met een specifiek gewicht. Vervolgens wordt de slee met een snelheid van 150 mm/minuut over een tweede oppervlak getrokken. De benodigde kracht om de slee te starten (statisch) en om te voort te blijven bewegen (kinetisch) wordt gemeten.

Monstergrootte

Individueel 64 mm vierkante monsters samen met een tweede oppervlakte van 254 x 127 mm.

Resultaat

Zowel de statische als kinetische wrijvingscoëfficiënt kunnen worden berekend. De statische wrijvingscoëfficiënt is gelijk aan de initiële kracht gedeeld door het gewicht van de slee. De kinetische wrijvingscoëfficiënt is gelijk aan de gemiddelde gemeten kracht tijdens het over elkaar glijden van de twee oppervlaktes gedeeld door het gewicht van de slee. Alle metingen zijn in grammen.

Normvoorbeeld: ASTM D1894

**Dit is een algemene beschrijving, bedoeld om een beeld van de test te krijgen. Voor meer informatie, neem contact op met een van onze experts. Vanwege copyright beperkingen is het niet mogelijk kopieën van standaarden te verstrekken. Standaarden kunnen worden verkregen via de desbetreffende instellingen.

 
Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888