Melt Flow Index en Melt Flow Rate Bepaling

Intertek experts bepalen de Melt Flow Index (MFI) en Melt Flow Rate (MFR) van kunststoffen.

Doel

Melt Flow Rate meet de extrusiesnelheid van thermoplasten door een capillair bij een voorgeschreven temperatuur en sample hoeveelheid. Hiermee kan het gedrag van een smeltend materiaal worden gemeten, dit kan worden gebruikt om verschillende types te onderscheiden of om de degradatie van een materiaal als gevolg van verwerking vast te stellen. Gedegradeerde materialen hebben meestal een hogere flow door afname van het molecuulgewicht en kunnen ook slechtere fysische eigenschappen vertonen. Over het algemeen worden flow rates bepaald van een deel van een verwerkt product en van het materiaal waarvan het gemaakt is. Een verschilpercentage kan hieruit worden berekend. Ook kunnen vergelijkingen tussen "goede" en "slechte" producten waardevolle informatie opleveren.

Methodiek

De Melt Flow Rate wordt uigevoerd conform:

  •          ASTM D1238, ASTM D3364
  •          ISO 1133 (Procedure A)

Er zijn enkele verschillen tussen de ASTM en ISO procedures, maar beide geven soortgelijke resultaten.

Resultaat

Flow rate = (600/t x gewicht extrusie product)
t = extrusietijd in seconden
melt flow rate = g/10 min

 

Relevante link:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888