Thermo Dynamisch Mechanische Analyses (DMA)

Dynamisch Mechanische Analyses (DMA) aan kunststoffen.

Doel 

Met thermo mechanische analyses (TMA of ook D(T)MA) wordt de elastic modulus (of storage modulus, G’), viscous modulus (of loss modulus, G') en damping coëfficient (Tan D) als een functie van temperatuur, frequentie en tijd bepaald. Resultaten worden over het algemeen weergegeven als grafische plots van G’, G", en Tan D uitgezet tegen temperatuur. DMA identificeert overgangsstadia in het kunststof, zoals de glasovergang en kan gebruikt worden voor kwaliteitscontrole of productontwikkeling. DMA kan kleine overgangsgebieden bepalen die met DSC (Differential Scanning Calorimetry) niet kunnen worden gedetecteerd.

Resultaat 

Elastic Modulus (G’) tegen temperatuur, frequentie of belasting
Viscous Modulus (G") tegen temperatuur, frequentie of belasting
Damping Coefficient (Tan D) tegen temperatuur, frequentie of belasting

Voorbeelden van normen:

ASTM D4065, ASTM D4440 en ASTM D5279.

 

Relevante link:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888