Dichtheid Kunststof

De bepaling van dichtheid (density) en specifieke zwaartekrachtmetingen (specific gravity) aan kunststoffen.

Doel 

Dichtheid is de massa per volume eenheid van een materiaal. Specifieke zwaartekracht is de verhouding tussen de massa van een volume materiaal bij 23°C en de massa van eenzelfde volume gedestilleerd water. Specifieke zwaartekracht en dichtheid zijn van belang omdat plastic wordt verkocht per kilo. Een lagere dichtheid of specifieke zwaartekracht betekent meer materiaal per kilo. Methoden omvatten: ASTM D792, ISO 1183

Procedure 

Er zijn twee test procedures, methode A en methode B. Methode A is de meest gebruikte methode en kan worden gebruikt voor folies, staven, slangen en vormgegeven materialen. Bij methode A wordt het monster eerst gewogen en vervolgens ondergedompeld in gedestilleerd water van 23°C en opnieuw gewogen. Het monster wordt met behulp van een houder en een draad volledig ondergedompeld, zoals vereist. Op basis van deze gegevens kunnen de dichtheid en specifieke zwaartekracht berekend worden.

Monster 

Elke grootte is geschikt.

Resultaat 

Specifieke zwaartekracht = a/[(a + w)-b]
a = massa van het monster voor onderdompeling
b = massa van het monster en houder (indien van toepassing) in water
w = massa van de volledig ondergedompelde houder (indien van toepassing) en de gedeeltelijk ondergedompelde draad.
Dichtheid, kg/m3 = (specifieke zwaartekracht) x (997,6)


**Dit is een algemene beschrijving, bedoeld om een beeld van de test te krijgen. Voor meer informatie, neem contact op met een van onze experts. Vanwege copyright beperkingen is het niet mogelijk kopieën van standaarden te verstrekken. Standaarden kunnen worden verkregen via de desbetreffende instellingen.

 

Relevante link:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888