Bulkdichtheid ASTM D1895B

Testen t.b.v. het bepalen van de bulkdichtheid van kunststoffen conform ASTM D1895.

Doel 

Bulkdichtheid wordt gedefinieerd als het gewicht per eenheid volume van een materiaal. Bulkdichtheid wordt hoofdzakelijk gebruikt voor poeders en granulaat. De test geeft een indicatie van deeltjesgrootte en dispersiteit, die de flow consistency van het materiaal en verpakkingshoeveelheid kunnen beïnvloeden

Procedure*

Er wordt een trechter boven de maatcilinder geplaatst. De trechter wordt gevuld met het monster, dat vervolgens in de maatcilinder stroomt. Het teveel aan materiaal op de bovenkant van de maatcilinder wordt verwijderd. Vervolgens worden het monster en de cilinder gewogen en het gewicht/volume (Bulkdichtheid) wordt bepaald.

Monster 

Poeder of granulaat

Resultaat 

De dichtheid wordt uitgedrukt in g/cm3.

*Dit is een algemene beschrijving, bedoeld om een beeld van de test te schetsen. Voor meer informatie, neem contact op met een van onze experts.

Vanwege copyright beperkingen is het niet mogelijk kopieën van standaarden te verstrekken. Standaarden kunnen worden verkregen via de desbetreffende instellingen.

 

Relevante link:

Need help or have a question? +31 88 126 8888
 

Need help or have a question?

+31 88 126 8888
NL:
+31 88 126 8888