Intertek (www.intertek.com)

Emissiemetingen

Intertek voert emissiemetingen uit conform de (inter)nationale wetgeving en richtlijnen. Zie onderstaande links voor meer informatie:

Emissie metingen t.b.v. emissiehandel

Emissie metingen conform NEN-EN 14181

Engineering van online meetsystemen

Onze engineers voeren de installatie uit van online meetsystemen voor de chemische en petrochemische industrie vanaf de ontwikkeling t/m onderhoud van incidentele opdrachten tot turn-key projecten.

Engineering van online meetsystemen

 

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Industrie en Productie

Wij ondersteunen bedrijven bij het voldoen aan de van toepassing zijnde nationale en internationale wetgeving en normen, met technische inspecties, productspecificaties en certificering.

Daarnaast leveren wij opleidingen op maat. We helpen bedrijven met met test-, inspectie- en certificeringswerkzaamheden, laboratoriumdiensten, product- en procesontwikkeling, naleving van regelgeving, toeleveringsketenbeheer, fabrieks- en activabeheer, controle van processystemen, implementatie van online meetsystemen en het verlagen en beheersen van risico's.

Verbeter het rendement van uw productie- en fabricagekapitaal en/of verleg grenzen naar nieuwe markten. 

Onder onze klanten vallen onder andere bedrijven in de:

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Industrie en Productie.