Intertek (www.intertek.com)

Risico onderzoek

Intertek levert studies waarmee specifieke risico's van speelgoed in kaart wordt gebracht. Denk hierbij b.v. aan verstikkingsgevaar.

 

 

Intertek diensten voor de speelgoed- en textielindustrie:

Speelgoed

Intertek speelgoed laboratoria controleren uw producten conform internationale en nationale normen, waaronder de Europese speelgoed Directive 2009/48/EC) en de CPSIA, om te controleren of zij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Speelgoed

Textiel, kleding en schoeisel

Vanuit ons wereldwijde netwerk van testlaboratoria leveren wij test- en inspectiediensten om te controleren of uw kleding, textiel en schoeisel voldoet aan mondiale en locale wetgeving. Denk hierbij ook aan testen gerelateerd aan duurzaamheid, b.v. Eco- certificering.

Textiel, Kleding en Schoeisel

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Analyse van Weekmakers in Speelgoed

Analyse van Weekmakers (Ftalaten) in Speelgoed en Kinderverzorgingsartikelen conform de Europese Richtlijn 2005/84/EG

De felle kleuren en flexibele (rubberachtige)-eigenschappen van speelgoed worden verkregen door het toevoegen van additieven, waaronder weekmakers en kleurstoffen. Deze additieven bevatten vaak ftalaten. De bekendste toepassing van ftalaten is als weekmaker in PVC. Uit een Nederlands onderzoek uit 2005 is gebleken dat ftalaten ook in andere kunststoffen, zoals PP/EVA/PUR, als additief worden toegediend.

Op 5 juli 2005 is door het Europees Parlement een regel afgekondigd die het gebruik van een drietal ftalaten (DEHP, DBP, BBP) in kinderspeelgoed en kinderverzorgingsartikelen verbiedt.

Daarnaast mogen ook DINP, DIDP, DNOP niet verwerkt worden in kinderspeelgoed en kinderverzorgingsartikelen die met de mond in aanraking kunnen komen.

Vanaf 16 januari 2007 zijn EU-lidstaten verplicht deze regels na te volgen. Vanaf 1 januari 2008 kan het verwerken van deze phtalaten in speelgoed strafrechtelijk worden vervolgd.

Intertek test uw producten kwalitatief en kwantitatief op aanwezigheid van ftalaten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gaschromatografische analyses met massaspectrometrische detectie (GC-MS). Daarnaast analyseren en testen wij ook op andere additieven en parameters in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen.

Relevante link:

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Analyse van Weekmakers in Speelgoed.