Intertek (www.intertek.com)

Milieu en Veiligheid

Intertek levert een breed pakket van diensten gerelateerd aan milieu- en veiligheidsaspecten. Onze aandachtsgebieden omvatten arbeidshygiëne, bodem, water, veiligheid en emissie.

Homepage - veiligheid en milieu.

Intertek wint 4- jarig RWS zwemwatercontact

Rijkswaterstaat heeft een contract van 4 jaar voor het monitoren van natuurlijke zwemwateren in Nederland in het beheersgebied van Rijkswaterstaat aan Intertek gegund. Lees het Persbericht.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Monstername en Analyse van Afvalwater

Intertek voert monstername en analyses uit aan afval- en rioolwater.

Monstername

Het is essentieel om representatieve monsters te verkrijgen om juiste analyseresultaten te kunnen garanderen. Naast de reguliere steekbemonstering kunnen afvalwatermonsters ook genomen worden met behulp van tijdsproportionele en / of volumeproportionele monsternemingsapparatuur.

Bemonsteringen en on-site metingen worden onder de volgende accreditaties uitgevoerd:

  • Steekmonsters, conform NEN 6600-1
  • Samenstellen van mengmonsters, eigen methode SPV B001
  • Steekmonster oppervlaktewater, conform NEN 6600-2
  • Tijdproportionele bemonstering, conform NEN 6600-1
  • Volumeproportionele bemonstering, conform NEN 6600-1
  • Zuurgraad (pH), conform NPR 6616
  • Soortelijke geleiding, eigen methode
  • Zuurstofgehalte, conform NEN-ISO 5814

Analyse

In onze laboratoria worden organische en anorganische parameters geanalyseerd op o.a.:

  • Organische microparameters o.a.: bestrijdingsmiddelen, fenylureum-herbiciden, glyfosaat / AMPA, minerale olie, OCB’s, PCB’s, PAK’s, Vluchtige organische verbindingen.
  • Anorganische microparameters (zware metalen). Beschikbare technieken ICP(-MS), AAS en FAAS
  • Anorganische macroparameters o.a.:
    • Chemisch Zuurstofverbruik (CZV)
    • Biologisch Zuurstofverbruik (BZV)
    • Kjeldahl-Stikstof
    • Nutrienten (Ammonium, Nitriet, Nitraat, Ortho-fosfaat, Sulfaat)
    • Totaal stikstof, Totaal fosfaat
    • Onopgeloste bestanddelen
     

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Monstername en Analyse van Afvalwater.