Intertek (www.intertek.com)

Brandstof testen conform de normen en standaarden:

Er bestaan verschillende normen en standaarden voor het testen van brandstoffen,  waaronder de EN 590 en EN 228 voor respectievelijk diesel en benzine. Intertek heeft de capaciteiten om verschillende brandstoffen volgens de verschillende normen te testen.

"I will treat any cargo as if it were my own"

Dit was het credo van het inspectiebedrijf dat werd opgericht door de heer Caleb Brett in 1885. Zowel de tijden als de naam zijn intussen veranderd, maar zijn manier van werken en het voorop stellen van het belang van de klant staan nog steeds hoog in ons vaandel.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

BE:+32 3 543 9089
NL:+31 88 126 8702
 
 

Kwaliteitsbewaking van Brandstoffen (FQM)

Intertek biedt kwaliteitsbewakingsprogramma's (FQM) voor brandstoffen aan en helpt u daarmee de kwaliteit van een breed scala aan brandstoffen te waarborgen.

Intertek biedt kwaliteitsbewakingsprogramma's op het gebied van brandstoffen, ook wel fuel quality monitoring (FQM) programma's genoemd. Deze programma's bieden ondersteuning aan een brede range van organisaties, overheden en bedrijven.

Kwaliteitsbewakingsprogramma's voor overheden:

Intertek verzorgt monstername en brandstofanalyse voor overheden en agentschappen in lijn met de bijbehorende standaarden en regelgeving, die deel uitmaken van de bewaking van de kwaliteit van brandstoffen die door pompstations worden verkocht.

Kwaliteitsbewakingsprogramma's voor raffinaderijen:

Raffinaderijen uit de petroleumindustrie maken gebruik van de expertise van Intertek om de kwaliteit van brandstof te bewaken bij eigen pompstations en brandstof depots. Intertek bewaakt de kwaliteit van brandstoffen die door pompstations worden verkocht om boetes vanuit de regelgeving te voorkomen en het aantal klachten van consumenten te reduceren.

Kwaliteitsbewakingsprogramma's voor de detailhandel:

 Voor grotere detaillisten die brandstoffen aan de eigen pompstations verkopen, helpt Intertek de reputatie te beschermen door de kwaliteit van de brandstoffen, die aan de consument worden verkocht, te bewaken. Indien gewenst kan Intertek de pomp voorzien van een kwaliteitscertificering in de vorm van verzegeling om de consument ervan gerust te stellen dat de brandstof voldoet aan de kwaliteitseisen.

Brandstofevaluatie voor auto- en motorfabrikanten:

Indien bedrijven in de automobielindustrie veldtesten moeten uitvoeren om de kwaliteit van brandstoffen in verschillende markten, regio's en landen te evalueren, kan Intertek hierbij assisteren. Bedrijven in de automobielindustrie streven ernaar motoren te ontwikkelen die goed lopen op lokaal beschikbare brandstoffen in verschillende regio's en landen. Intertek kan dit proces ondersteunen. Aanvullend hierop kan Intertek op snelle wijze lokaal de monstername, verzending en analyse verzorgen wanneer er sprake is van verdachte brandstoffen tijdens veldtesten.

Kwaliteitsbewakingsprogramma's voor de transportindustrie:

Publieke en private transportondernemingen zijn afhankelijk van betrouwbare brandstofkwaliteit om de transportmiddelen op de weg te houden. Intertek kan de brandstofkwaliteit bewaken van bussen, vrachtwagens en andere voertuigen. Bewakingsprogramma's van Intertek zijn erop gericht om motorfalen en de bijbehorende vertragingen en kosten te voorkomen.

Oil Condition Monitoring programma's:

Intertek biedt wereldwijd Oil Condition Monitoring (OCM) programma's voor eigenaren en gebruikers. Kwaliteitsbewaking van smeerolie, gebruikt voor de motor en aandrijving, kan bijdragen aan het het voorkomen of minimaliseren van reparatiekosten en 'downtime'.

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Kwaliteitsbewaking van Brandstoffen (FQM).