Intertek (www.intertek.com)
 

Rijkswaterstaat gunt Intertek kwaliteitscontrole van Nederlandse zwemwateren

31 mei 2011


Rijkswaterstaat gunt Intertek kwaliteitscontrole van Nederlandse zwemwateren 

Rijkswaterstaat (RWS) heeft via een openbare Europese aanbestedingsprocedure de kwaliteitscontrole van natuurlijke zwemwateren voor de periode 2011-2014 gegund aan Intertek. 

Jaarlijks vindt er in het kader van de “Wet op de hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden” in de periode mei tot en met september monitoring plaats op de kwaliteit van natuurlijke zwemwateren in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Het huidige landelijk zwemwatercontract kent een looptijd van vier jaar.

Gedurende het zwemwaterseizoen van mei tot en met september leggen Intertek medewerkers meer dan 50.000 kilometers af om de 230 zwemlocaties in het beheersgebied van RWS 2-wekelijks te bemonsteren. In het hoogseizoen (juli en augustus) worden ruim 70 locaties zelfs wekelijks gecontroleerd. Het doel van de monitoring is het periodiek bepalen van de waterkwaliteit van natuurlijke zwemwateren. Dit zwemwateronderzoek bestaat naast de monstername uit veldwaarnemingen, waarna in het laboratorium bacteriologische analyses worden uitgevoerd, waaronder de beruchte blauwalg. 

Als onderdeel van het contract ondersteunt Intertek ook op 36 zogenaamde “Blauwe Vlag” locaties de veiligheid d.m.w. het monitoren van de zwemwaterkwaliteit. De “Blauwe Vlag” is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

- eind-


Contactgegevens:

Marcel Hulsman, Business Development Manager Environmental
Telefoon: + 31 (0)88 126 8888
marcel.hulsman@intertek.com

Chantal Haarmann, Marketing Executive Chemicals and Pharmaceuticals
Telefoon: + 31 (0)88 126 8888
chantal.haarmann@intertek.com

Over Intertek
Intertek Group plc. is een wereldwijd vooraanstaande leverancier van kwaliteits- en veiligheidsdiensten. Intertek diensten omvatten het auditeren, inspecteren, testen, certificeren en het bewaken van kwaliteit en veiligheid van producten en processen. Intertek medewerkers hebben als doel toegevoegde waarde te leveren aan producten en diensten van klanten; waarmee zij bijdragen aan de onderscheidende positie van de klant op de markt. Intertek beschikt over kennis en expertise waarmee zij haar klanten ondersteunt, via een netwerk van 1.000 laboratoria en kantoren met meer dan 30.000 medewerkers verspreid over 110 landen.
Voor meer informatie: www.intertek.com