Intertek (www.intertek.com)
Object reference not set to an instance of an object.
 

Intertek en NCOI Techniek bieden unieke opleiding aardolieverwerking aan

04 december 2015

Rotterdam, Nederland.

Intertek, een vooraanstaande leverancier van kwaliteitsdiensten aan industrieën wereldwijd kondigt aan, in samenwerking met NCOI Techniek, een unieke opleiding aardolieverwerking aan te bieden. Op wens van de klant kan de opleiding op maat gemaakt worden. Gedurende 4 sessies zullen NCOI Techniek en Intertek de krachten bundelen om beginnende professionals op te leiden en daarmee in te spelen op de vraag naar meer specialistiche kennis op het gebied van aardolieverwerking en –producten vanuit de markt.

Het belang van aardolie en de hieruit gemaakte brandstoffen is enorm. Ze leveren de energie voor ca. 95% van alle transport op aarde. Daarnaast is aardolie de grondstof voor bijna alle kunststoffen, oplosmiddelen en een groot assortiment chemicaliën. Zonder dat men er bij stilstaat is men dus omringd door producten die voort komen uit aardolie. Maar hoe wordt aardolie nu eigenlijk verwerkt en wat komt daar allemaal bij kijken? En wat is het belang van kwaliteits- en kwantiteitscontrole? Antwoord op deze, en nog vele andere vragen, krijgt men in de opleiding aardolieverwerking en –producten, een samenwerking tussen NCOI Techniek en Intertek

 

Het belang van kwaliteits- en kwantiteitscontrole op aardolieproducten

Aardolie bestaat uit diverse componenten, waaronder paraffinen, naftenen en bitumen. De kwaliteit en eigenschappen van diverse ladingen aardolie verschillen van elkaar. Deze verschillen vinden oorzaak in het feit dat aardolie uit verschillende bronnen wordt gewonnen.De verschillende componenten van aardolie, in combinatie met het grote aantal producten waarin aardolie verwerkt wordt, maakt het controleren van de kwaliteit van de aardolie van essentieel belang.

De kwaliteit van de aardolie is doorslaggevend voor de kwaliteit en opbrengst van de geraffineerde producten en producten waarin aardolie verwerkt is. Kwaliteitscontrole vindt plaats aan de hand van diverse parameters. De hier uitvloeiende resultaten zijn specifiek voor de verschillende crude types.

Aardolie op- en overslag is een complex proces. Vaak spreken we hier over waardevolle ladingen van vele duizenden tonnen, opgeslagen in scheeps- of landttanks. Tijdens de overslag van aardolie en andere vloeibare ladingen blijft er een residue achter in de land- of scheepstank waar het product uitgepompt wordt. Het is van belang om vast te stellen of er water onder het product staat, hoeveel residue er daadwerkelijk in de tank achterblijft en of dit binnen de vastgestelde normen blijft. Een afwijking van slechts een mililiter kan, over de gehele oppervlakte van de tank een verlies van duizenden euro’s betekenen. Om dezelfde reden is het van groot belang om exact te weten hoeveel bruikbaar product er zich in de tank bevindt.

 

Waarom opleiden

Vanuit de markt is het signaal gekomen dat er behoefte is aan meer specialistische kennis van aardolieverwerking en –producten. Inzicht in de processen binnen raffinaderijen en kennis van producteigenschappen zoals specificaties, samenstelling, kwaliteit maar ook milieu en veiligheidsaspecten zijn daarbij als speerpunten benoemd. De opleiding aardolieverwerking en –producten combineert de noodzakelijke theoretische kennis met praktische vaardigheden. Tijdens de boeiende praktijksessie wordt er geoefend met onder andere Analyse van aardolie, blenden van en analyses op diverse producten en het bepalen van eigenschappen. Ook vinden er demonstraties plaats van een crude destillatie, een hoogvacuüm destillatie en een loogwassing.

 

Samenwerking tussen NCOI Techniek en Intertek

NCOI Techniek, voorheen Reed Business opleidingen, is een vooraanstaande opleider in de procestechniek. Speciaal voor, en op verzoek van, bedrijven in deze branche heeft NCOI Techniek de opleiding ontwikkeld. Doelgroep hierbij zijn medewerkers van olieraffinaderijen en olie op- en overslagbedrijven en medewerkers in de oliehandel. De praktijkcomponent in de opleiding wordt verzorgd door Intertek, een vooraanstaande leverancier van kwaliteitsservices aan een breed scala aan industrieën wereldwijd. Intertek beschikt over jarenlange ervaring en expertise op het gebied van kwaliteits- en kwantiteitscontroles op aardolie en geraffineerde producten. Regionaal beschikt Intertek over laboratoria in zowel Rotterdam als Antwerpen.

 

Op maat gemaakt

NCOI en Intertek hebben een boeiend programma samengesteld dat medewerkers in staat stelt ervaring op te doen met aardolieverwerking en aardolieproducten. Uiteraard kan dit programma, op verzoek van de klant, nog verder op maat worden samengesteld. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met NCOI Techniek.

 

Over NCOI Techniek

NCOI Techniek (voorheen Reed Business Opleidingen) is de grootste opleider van technisch werkend Nederland. Het aanbod van NCOI Techniek bestaat uit erkende praktijkgerichte opleidingen over de volle breedte, waaronder onder andere procestechniek, meet- en regeltechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde, VCA-cursussen, ATEX-opleidingen (IECEx 05 modules 001 t/m 011), Middelbare Veiligheidskunde (MVK) en Hogere Veiligheidskunde (HVK). NCOI biedt zowel erkende MBO als HBO opleidingen en door de branche of markt erkende vak- of branchediploma’s.


Intertek Nederland BV
+31 (0)10 4902 702
sales.ara@intertek.com
Leerlooierstraat 135
3194AB, Hoogvliet Rt.
Nederland
NCOI Techniek
+31 (0)35 76 04 777
info@techniek.ncoi.nl
Marathon 7
1213 PD, Hilversum
Nederland