Brandstof Analyses

Intertek beschikt over een uitgebreid portfolio omtrent brandstofanalyses. Onze experts helpen u vervuilingen in brandstoffen op te sporen.

Binnen onze laboratoria worden volledige conformiteitsanalyses uitgevoerd op een breed scala aan brandstoffen, waaronder diesel, benzine en biobrandstoffen. Alle analyses worden uitgevoerd conform Europese of nationale normen. Intertek beschikt over zeer veel expertise en kennis, welke worden ingezet om vervuilingen in brandstoffen op te sporen. Zo worden potentiële schades aan motoren, die door vervuilingen kunnen worden veroorzaakt, voorkomen.
 

Brandstof analyses:

Brandstoftesten mogelijkheden:

  • Zuiverheid van brandstof
  • Contaminaties in brandstof
  • Brandstof conformiteitsanalyses  
  • Brandstof additieven
  • Bepalen van de eigenschappen van brandstoffen
  • Bepalen van de calorische waarde
  • Sporenanalyses
  • Bacteriologische vervuiling in brandstoffen

Brandstof gerelateerde testen: 

Need help or have a question? +32 3 543 9089
 

Need help or have a question?

+32 3 543 9089
NL:
+31 88 126 8702