Intertek (www.intertek.com)

Kunststoffenlaboratoria

Test-, analyse- en adviesdiensten voor de kunststoffenindustrie.
 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Slagvastheid Kunststof

Het bepalen van de slagvastheid (impact resistance) van kunststoffen en polymeren.

Doel

Deze test meet de kracht die nodig is om een monster in een bewegende pendule met een hoge snelheid te breken.

Procedure

De lengte en breedte van het monster worden gemeten. Het monster wordt vervolgens vastgeklemd en in de pendule geplaatst. De pendule wordt losgelaten en slaat tegen een aambeeld aan waardoor het monster breekt. De inslagenergie wordt gemeten m.b.v. software en hieruit wordt vervolgens de gecorrigeerde inslag energie berekend.

Resultaat

De apparatuur meet de inslagenergie. De gecorrigeerde waarde wordt berekend door een wrijvingscorrectie en terugkaatsing correctie factor in mindering te brengen op de afgelezen waarde. Alle metingen zijn in ft-lbs/in2.

Gehanteerd normen: ASTM D1822, ISO 179 en ISO 180

Naast de slagvastheidsbepaling bepalen wij eveneens de "falling dart" methode. Normvoorbeelden zijn: ISO 7765 en ISO 6603.

Relevante link:

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Slagvastheid Kunststof.