Intertek (www.intertek.com)

PSI en PCP

Pre-Shipment Inspections

Intertek levert Pre- Shipment Inspections aan overheden waarmee import omzet bewaakt kan worden voor zowel de overheid als ook de inwoners. Intertek levert Pre-Shipment Inspections voor o.a. Bangladesh, Uzbekistan, Mozambique en de Filippijnen.

Conformity Assessment Program (CAP)

Deze programma's zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen onveilige producten in een land kunnen worden geimporteerd.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Conformiteit Export Botswana

Goederen van exporteurs en importeurs die zaken doen met Botswana worden pas ingeklaard als wordt voldaan aan de eisen van het Import Inspections Regulations to Standards (SIIR) programma. Als dat wordt nagelaten, kan de inklaring van goederen worden vertraagd, kunnen boetes worden opgelegd of kunnen de zendingen zelfs worden teruggestuurd.

Het Botswaanse SIIR-programma wordt uitgevoerd om de veiligheid en kwaliteit van importgoederen te kunnen garanderen voor de Botswaanse consumenten en om gemakkelijker zaken te kunnen doen. Voor de gereguleerde producten in het programma is een certificaat van naleving vereist. Dat vormt een bevestiging dat in de respectieve exportlanden is geverifieerd of de producten voldoen aan de desbetreffende Botswaanse technische voorschriften en verplichte normen of erkende equivalente (inter)nationale normen.

Intertek is door het BOBS geaccrediteerd om het conformiteitscertificaat (CoC) te verstrekken voor de producten waarop de SIIR-voorschriften van toepassing zijn. Het SIIR-programma wordt sinds 1 april 2009 uitgevoerd.

Onze exportservices op het gebied van overheden & instellingen worden gecoördineerd vanuit Brentwood (UK), die inspecteurs binnen Nederland aansturen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze vestiging in Brentwood. 

E-mail: info.brentwood.gs@intertek.com

Telefoon: +44 1277 223400

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Conformiteit Export Botswana.