Intertek (www.intertek.com)

PSI en PCP

Pre-Shipment Inspections

Intertek levert Pre- Shipment Inspections aan overheden waarmee import omzet bewaakt kan worden voor zowel de overheid als ook de inwoners. Intertek levert Pre-Shipment Inspections voor o.a. Bangladesh, Uzbekistan, Mozambique en de Filippijnen.

Conformity Assessment Program (CAP)

Deze programma's zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen onveilige producten in een land kunnen worden geimporteerd.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Productconformiteit Export Saudi-Arabië

Het Koninkrijk Saudi-Arabië voert een productconformiteitsprogramma uit voor exporten die het land binnenkomen. Voor de inklaring van alle producten is een conformiteitscertificaat vereist, namelijk het SASO CoC.

 Intertek assisteert het Ministerie van Economische Zaken (MvEZ) in Saudi-Arabië door services te leveren in het kader van het productconformiteitsprogramma.
Het Saudi-Arabische productconformiteitsprogramma, waar alle goederen onder vallen, heeft een aantal hoofddoelstellingen:
• Het beschermen van de volksgezondheid
• Consumentenveiligheid
• Nationale veiligheid
• Het beschermen van religieuze en publieke moraal
• Het beschermen van het milieu
• Het voorkomen van misleidende praktijken

Elke zending importgoederen moet vergezeld gaan van een conformiteitscertificaat van een bevoegd inspectiebureau. Intertek is bevoegd om conformiteitscertificaten (CoC's) te verstrekken. Ze zijn nodig voor de inklaring van zendingen en vormen een bevestiging dat de producten voldoen aan de betreffende Saudi-Arabische technische voorschriften alsmede de nationale, regionale en/of internationale normen.

Alle importzendingen moeten voorzien zijn van een niet-verwijderbare aanduiding van herkomst. Importzendingen zonder deze aanduiding worden vastgehouden door de Saudi-Arabische douane en men zal de importeur verzoeken om corrigerende acties te ondernemen of om te beloven niet in herhaling te vervallen. Als dat wordt nagelaten, kan er een boete worden opgelegd of kunnen de goederen worden teruggezonden naar het land van herkomst.

Exporteert u nieuwe voertuigen Saudi-Arabië? De Saudi-Arabische douaneautoriteiten hebben onlangs bevestigd dat zij erop zullen toezien dat het volgens het MoC-decreet 6386 vereiste conformiteitscertificaat (CoC) wordt overlegd voor de inklaring van zendingen nieuwe voertuigen.
Exporteurs die voorheen zelf conformiteitscertificaten hebben verstrekt voor de inklaring van hun zendingen, kunnen dat niet langer doen. In plaats daarvan zijn de exporteurs verplicht om CoC's aan te vragen voor nieuwe voertuigen. CoC's die door Intertek zijn verstrekt, worden door de douane, MvEZ en SASO beschouwd als een bewijs van naleving van de voorschriften en worden geaccepteerd voor inklaring. Voertuigen zonder een CoC worden vastgehouden voor nadere inspectie. De exporteur is aansprakelijk voor de bijkomende inspectie- en opslagkosten voor het voertuig en wordt geconfronteerd met een aanzienlijke vertraging bij de inklaring.

Exporteert u cosmetica en parfums naar Saudi-Arabië? Intertek is door de Saudi-Arabische Food and Drug Authority (voedsel- en medicijnenautoriteit) in de arm genomen om conformiteitbeoordelingsservices te leveren voor exporten van deze producten naar het Koninkrijk. Intertek is bevoegd om het verplichte, voor inklaring vereiste conformiteitscertificaat te verstrekken.
Intertek heeft ruim twaalf jaar gewerkt met het Saudi-Arabische programma en heeft inmiddels ruim 1,5 miljoen certificaten en testrapporten verstrekt. We hebben ook bijna 3,5 miljoen CoC's verstrekt voor voertuigen die het Koninkrijk binnenkomen, en we hebben bovendien duizenden fabrikanten geregistreerd.

Onze exportservices op het gebied van overheden & instellingen worden gecoördineerd vanuit Brentwood (UK), die inspecteurs binnen Nederland aansturen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze vestiging in Brentwood.   

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Productconformiteit Export Saudi-Arabië.