Intertek (www.intertek.com)

PSI en PCP

Pre-Shipment Inspections

Intertek levert Pre- Shipment Inspections aan overheden waarmee import omzet bewaakt kan worden voor zowel de overheid als ook de inwoners. Intertek levert Pre-Shipment Inspections voor o.a. Bangladesh, Uzbekistan, Mozambique en de Filippijnen.

Conformity Assessment Program (CAP)

Deze programma's zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen onveilige producten in een land kunnen worden geimporteerd.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Conformiteit Export Qatar

De overheid van Qatar heeft via het Qatarese Ministerie van Economische Zeken, afdeling Consumentenbescherming, en de Qatar General Organization for Standards and Metrology (QGOSM) strenge regels uitgevaardigd voor de import en verkoop van reserveonderdelen en banden van voertuigen. Hiervoor is nu een conformiteitscertificaat vereist.

Vanaf 15 september 2011 zijn er strenge regels voor de import en verkoop van de reserveonderdelen en banden van voertuigen van kracht om te voorkomen dat er vervalsingen of exemplaren van dergelijke producten op de Qataarse markt komen die niet aan de gestelde eisen voldoen.

In de circulaire, die door de autoriteiten is gepubliceerd, staat dat de douaneautoriteiten de import van gereguleerde producten niet toestaan, tenzij deze vergezeld gaan van een Certificate of Conformity (CoC) dat verstrekt is door een erkend bureau uit het land van herkomst. Er staat ook in dat als niet aan de GSO-normen wordt voldaan de importeurs een zware boete wordt opgelegd.
Intertek heeft de goedkeuring van QGOSM verkregen voor de certificering van de producten die onder het programma vallen en voor de verstrekking van conformiteitscertificaten voor zulke zendingen.

De volgende producten vallen onder de eerste fase van het programma:
• Voertuigbanden
• Veiligheidsgordels
• Wielvelgen
• Remblokjes

Voertuigbanden vallen onder het programma, maar hiervoor is geen afzonderlijk conformiteitscertificaat (CoC) vereist; de Qataarse douane en QGOSM accepteren de conformiteitscertificaten van de Gulf Standard Organization (GSO) in plaats van CoC's voor zendingen banden die naar Qatar worden geëxporteerd.

Elke zending importgoederen met gereguleerde producten moet vergezeld gaan van een conformiteitscertificaat dat voorafgaand aan de verzending is verstrekt door een bevoegd bureau. Dit certificaat is een verplicht inklaringsdocument in Qatar dat door de importeur wordt overlegd bij de inklaring van gereguleerde zendingen. Het CoC vormt een bevestiging dat de gereguleerde producten voldoen aan de desbetreffende normen van Qatar/GSO of de internationale equivalente normen.  

Onze exportservices op het gebied van overheden & instellingen worden gecoördineerd vanuit Brentwood (UK), die inspecteurs binnen Nederland aansturen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze vestiging in Brentwood. 

E-mail:info.brentwood.gs@intertek.com

Telefoon: +44 1277 223400

 

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Conformiteit Export Qatar.