Intertek (www.intertek.com)

PSI en PCP

Pre-Shipment Inspections

Intertek levert Pre- Shipment Inspections aan overheden waarmee import omzet bewaakt kan worden voor zowel de overheid als ook de inwoners. Intertek levert Pre-Shipment Inspections voor o.a. Bangladesh, Uzbekistan, Mozambique en de Filippijnen.

Conformity Assessment Program (CAP)

Deze programma's zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen onveilige producten in een land kunnen worden geimporteerd.

 

E-mail Us

Telefonisch contact

+31 88 126 8888
 
 

Productconformiteit Export Oeganda

Bedrijven die naar Oeganda exporteren, hebben nu een conformiteitscertificaat nodig voor producten die onder het Oegandese Pre-Export Verification of Conformity to Standards Programme (PVoC) vallen.

Om de kwaliteit en veiligheid van importgoederen te kunnen garanderen tegenover de Oegandese consumenten, voert de Oegandese overheid vanaf juni 2010 de richtlijnen van het PVoC-programma uit.

In het kader van het PVoC-programma wordt de conformiteit van alle gereguleerde producten geverifieerd en wordt toegezien op de naleving van de gestelde normen. Er moet worden voldaan aan de PVoC-eisen en bovendien moeten alle vereiste importprocessen worden doorlopen.

In november 2010 heeft het Ugandese National Bureau of Standards (UNBS) het PVoC-programma buiten werking gesteld totdat het opnieuw is beoordeeld. In reactie op een verzoek van importeurs om hun zendingen te blijven beoordelen en certificeren op de plaats van herkomst, heeft het UNBS Intertek echter opdracht gegeven om te blijven verifiëren of de zendingen die vrijwillig door de importeurs zijn voorgelegd, voldoen aan de PVoC-eisen.

UNBS en de Oegandese douane erkennen dus nog steeds de conformiteitscertificaten (CoC's) en non-conformiteitsverklaringen (non conformity reports (NCR's)) die Intertek tijdens de beoordelingsperiode heeft verstrekt voor de inklaring.

Op dit moment kan men volledig vrijwillig aan de PVoC-eisen voldoen, maar de zendingen die zonder een op het PVoC gebaseerd conformiteitscertificaat (CoC) arriveren, worden door UNBS op de plaats van bestemming geïnspecteerd wanneer ze in de havens en bij de grenzen van Uganda aankomen. In de meeste gevallen leidt dit ertoe dat de inklaring van goederen wordt vertraagd.

Onze exportservices op het gebied van overheden & instellingen worden gecoördineerd vanuit Brentwood (UK), die inspecteurs binnen Nederland aansturen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze vestiging in Brentwood.   

Neem ons op om informatie te ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn op het gebied van Productconformiteit Export Oeganda.